Sveriges statskalender - 1929

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1929

Sveriges statskalender - 1929

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1929

Sveriges statskalender - 1929

Källa : FamilySearch

Resultat : BERGMAN


Sida 79

Bergman, Gustaf Emanuel Gzson, K., f. 76, (16) 17.


Sida 113

Bergman, Gustaf Adolf, f. 82, 20.


Sida 127

Bergman, Eric Josef, j. K., f. 00, 25.


Sida 147

Bergman, Johan, Lektor [742 b], f. 64, 25


Sida 234

Bergman, Oscar William, KSO1kl, RNO, KIt SZt MLO, TOO3kl, LKr VA, f. 60, 19.


Sida 254

Bergman, Carl Gustaf, K., f. 91, 22.


Sida 292

Bergman, John Gustaf Gilbert, f. 05, 28.


Sida 299

Bergman, Nils Gustaf Laurentius, f. 94, 18.


Sida 300

Bergman, Alarik Astrup Gzson, f. 00, 26.


Sida 303

Bergman, Per Bertil Nicolai, f. 96, 21.


Sida 305

Bergman, Carl Gustaf [6I6], Reservkapten, f.


Sida 305

Bergman, Nils Gustaf, Förste statskriv. [600],


Sida 308

Bergman, Gunnar Gustaf Wilhelm, f. 04, 28.


Sida 315

Bergman, Rolf Kjerulf, M. D., f. 97, 25.


Sida 315

Bergman, John Harald, M. L., RVO, f. 62,


Sida 318

Bergman, David Napoleon Petrus, Distr.veterinär [794], f. 85, 13.


Sida 318

Bergman, Ralf Mikael Karl, Distnveterinär [794], f. 90, 16.


Sida 345

Bergman, Bill, f. 04, 27.


Sida 359

Bergman, Arvid Waldemar, RDDO, f. 88, 23.* [459-460] Civilmilitära personalen.


Sida 359

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, KVO 2k1, RSO, RNO, KDDO29r, Ofl Fr I-IL, f.


Sida 377

Bergman, Rudolf Achates, v. Hhövd., RVO,


Sida 378

Bergman, Axel Fredrik, f. 62, (00) 17, Lyøkeáy a':o (adr. Lyckeby).


Sida 393

Bergman, Oscar Gideon [se nedan], f. 84, (16) 17, 57'.Norlander, Olofjohan Wilhelm,


Sida 393

Bergman, Simon Petrus, f. 79, (15) 17, t/Z, tf Bergman, Oscar Gideon [se ovan], 27, SÀárå


Sida 416

Bergman, David, f. 82, 12.


Sida 430

Bergman, Victor, f. 83, 22.


Sida 446

Bergman, Sven Teodor [se nedan], Sekreterare,


Sida 469

Bergman, Kjell Johan Cornelius, M. L., f. 75,


Sida 476

Bergman, Per Gustaf, M. D., RNO, f. 74, 08.


Sida 501

Bergman, Carl Axel, Civilingenjör, f. 75, 07.


Sida 503

Bergman, Erik Einar, f. 88: 27.


Sida 521

Bergman, Nils Gustaf, Löjtn. [41r], F. stat.skriv., f. 84, (16) 22.


Sida 525

Bergman, Carl Oscar, Stat.inxp., f. 70, 27.


Sida 533

Bergman, Carl Gustaf [411] f. 81, 21.


Sida 540

Bergman, Gustaf Otto, f. 72, (14) 18.


Sida 607

Bergman, August, Iøzrkø/z., f. 50, 00 (adr.


Sida 617

Bergman, Erik Henrik Fredrik, T. K., Ständzgr aayømkf, f. 86, 25. .


Sida 619

Bergman, Johannes August, Agronom, f. 92,


Sida 628

Bergman, Carl Gunnar, D., LLHS,'f. 81,


Sida 636

Bergman, Johan, Lektor [742 b J, f. 64, 28, i latinska språket.


Sida 644

Bergman, Per Olof Johan Nestor, SysxlÞnzaÞz,


Sida 674

Bergman, Axel Henrik Emanuel, Fil. K., RVO,


Sida 675

Bergman, Nils Gösta, Fil. D., f. 94, 22, i modersmålet o. tyska.


Sida 679

Bergman, Johan, Fil. D., RNO, RIt Kr O, i.


Sida 681

Bergman, Gustaf Julius, Fil. K., f. 65, (03)


Sida 707

Bergman, Per Evald, RVO, f. 72, (14) 27, Pärlälven: 11:0 (adr. Jokkmokk).


Sida 708

Bergman, Klas Axel, f. 85, 18, Arjeplog:


Sida 718

Bergman, Frans Fredrik Achates, e. ]ägmäst.,


Sida 739

Bergman, Nestor Amos Tycho, RNO, RVO,


Sida 741

Bergman, Karl Fabian, f. 80, 20, Borlänge dsø (adr. Borlänge).


Sida 754

Bergman, Carl August, Grosshandl. [976], Vice øraförande, f. 61, 24.


Sida 777

Bergman, Oscar William, Gen.maj0r [281], f.


Sida 782

Bergman, Gustaf Konstantin, Verkställande direktör för Centrallaboratoriet i Hälsingfors, f. 82, 24.


Sida 796

Bergman, Carl Gunnar, Prof. [7I8], f. 81, 18, Medlen, av samfundet.: .tg/reise 28. l-lellner, Johannes, fd.


Sida 887

Bergman, Axel Otto Alfred, Komnnkapten [445] f. 83, 26.


Sida 887

Bergman, Sven, Kapten [331] f. 72, 17.


Sida 906

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, Overste [461] f. 66, 10. , Schjöler, Otto Teodor, Kapten [392] f. 81,


Sida 961

Bergman, Johan, Lektor [742 b], f. 64, 08.


Sida 961

Bergman, Nestor Amos Tycho, Överlantmätare [804], f. 68, 25.


Sida 961

Bergman, Oscar William, Gemmajor [281I], f.


Sida 961

Bergman, Per Gustaf, Jämv.1äkare[556], f. 74,


Sida 984

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, 'Överste [46I], f. 66, 18.


Sida 1 022

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, ste [461], f. 66, 23 8/11. _ ' -Schmidt, Peter Leonard, Överfáltveterinär [428]


Sida 1 045

Bergman, Nestor Amos Tycho, Overlantmätare [804'], r. ss, 20. e Bergman, Per Evald Jägmästare [77I], f.


Sida 1 045

Bergman, Axel Otto Alfred, Kommkapten i [445], f. 83, 19. ' - _ Bergman, Carl August,


Sida 1 045

Bergman, Carl Gustaf, Grosshandl. i Paris,


Sida 1 045

Bergman,john Harald, Regnläkare [427] 62, 03.


Sida 1 045

Bergman, Per Herman, Konstgjutare [950], f.


Sida 1 176

Bergman, Gustaf Emanuel Gzson, Andre kanslisekret. [67] Sekreierarø, f. 76, 07.


Sida 1 185

Bergman, Dick, J. K., f. 89, 19.


Sida 1 194

Bergman, Per, f. 82, 20.


Sida 1 236

Bergman, Ivar Anton Gustaf, f. 83, 27.