Sveriges statskalender - 1934

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1934

Sveriges statskalender - 1934

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1934

Sveriges statskalender - 1934

Källa : FamilySearch

Resultat : BERGMAN


Sida 98

Bergman, Ivar Erik Isidor, Övermaskinist, f.


Sida 99

Bergman, Per, Landsorgzs förste sekreterare,


Sida 103

Bergman, Eric Josef, K., tf. Aktuarie [se ovan), f. 00, 30.


Sida 106

Bergman, Per, Förste sekreterare [89], f. 82, 33.


Sida 116

Bergman, Gustaf Adolf, f. 82, 20.


Sida 153

Bergman, Johan, Professor [72I], f. 64, 33


Sida 252

Bergman, Per johan Arne, f. 10, 33.


Sida 263

Bergman, Carl Gustaf, K., f. 91, 33.


Sida 305

Bergman, John Gustaf Gilbert, f. 05, 31.


Sida 313

Bergman, Nils Gustaf Laurentius, Kapteni kåren, f. 94, 30.


Sida 314

Bergman, Alarik Astrup G:son, f. 00, 30.


Sida 318

Bergman, Erik Valdemar, f. 06, 32.


Sida 318

Bergman, Per Bertil Nicolai, Lärare vid Krigs­ skolan, f. 96, 32.


Sida 320

Bergman, Carl Gustaf [6I6], Reservkapten, f.


Sida 322

Bergman, Bengt Wilhelm, f. 06, 32.


Sida 324

Bergman, Gunnar Gustaf Wilhelm, f. 04, 31.


Sida 326

Bergman, Rune Olof, f. 09, 33.


Sida 333

Bergman, Rolf Kjerulf, Docent [7I9], f. 97, 25.


Sida 334

Bergman, Ralf Mikael Karl, f. 90, 16.


Sida 346

Bergman, Gustaf Wilhelm, f. 82, 32.


Sida 349

Bergman, Per Bertil Nicolai, Kapten [408] f.


Sida 357

Bergman, Axel Otto Alfred, RSO, RVO, RDDO, RFr Sv SO, RIt Kr O, RRS:t St O3k


Sida 371

Bergman, Ernst Ludvig Wilhelm, f. 04, 32.* Hedlund, Gunnar, f. 07, 32.* Benson, Karl Artur, f.


Sida 396

Bergman, Rudolf Achates, v. Hhövd., RVO,


Sida 411

Bergman, Karl Gustaf Oskar, f. 96, y. 30, Oz/anåkerx dm (adr. Edsbyn).


Sida 412

Bergman, Oscar Gideon, f. 84, (16) 32, Såå/z?


Sida 464

Bergman, Sven Teodor [se nedan], Sekreterare,


Sida 486

Bergman, Kurt Gunnar William, M. L., Fäng­ läkare, Färs-te läkare, f. 97, (32) 33.


Sida 487

Bergman, Emanuel, M. D., f. 87, 31, Alert.


Sida 488

Bergman, Kjell Johan Cornelius, M. L., RNO,


Sida 491

Bergman, Rolf, Docent [719] Överläkare ø.


Sida 495

Bergman, Per Gustaf, M. D., RNO, f. 74, 08.


Sida 514

Bergman, Fritz Emanuel, f. 81,


Sida 524

Bergman. Erik Einar, f. 88: 27.


Sida 555

Bergman, Sven Albin Carl Simon, f. 91, (30) 33.


Sida 560

Bergman, Gustaf Otto, f. 72, (14) 18.


Sida 640

Bergman, Erik Henrik Fredrik, T. K., Stän­ dzg aayunkt, f. 86, 25.


Sida 642

Bergman, Johannes August, Agrzmøm, f. 92,


Sida 651

Bergman, Carl Gunnar, J. D., LLHS, f. 81,


Sida 657

Bergman, Rolf Kjerulf, M.D., Batlåkare {427], Överläkare vid Stockholms epidemisjukhus,


Sida 660

Bergman, Johan, Fil. D., Professor, fd. Lektor, RNO, RIt Kr O, f. 64, 28, ilatinxka xpráket.


Sida 669

Bergman, Per Olof Johan Nestor, t Sjzssløman,


Sida 693

Bergman, Nils Gösta, Fil. D., RVO, f. 94, (22) 32, z' modersmålet o. tyska.


Sida 714

Bergman, John Arthur, Fil. M., f. 88, 31, i fylkü, engelska o. franska.


Sida 742

Bergman, Klas Axel, f. 85, 18, Arjeplogs revir (adr. Arjeplog).


Sida 742

Bergman, Per Evald, RVO, f. 72, (14) 27, Ljl.,' tf. Carlsson, Folke Wilhelm, f. 90, 31,


Sida 750

Bergman, Frans Fredrik Achates, e. Jägmäst.,


Sida 775

Bergman, Nestor Amos Tycho, KVO2k1, RNO,


Sida 777

Bergman, Karl Fabian, RVO, f. 80, 20, Bar­ läøzgc dm (adr. Borlänge).


Sida 782

Bergman, Torsten, Ingenjör, RVO, f. 77, (14) , 28 (adr. Malmö).


Sida 817

Bergman, Gustaf Konstantin, Verkställande direktör för Centrallaboratoriet i Hälsing­ fors, f. 82, 24.


Sida 831

Bergman, Carl Gunnar, Prof. [7I8], f. 81, 18.


Sida 923

Bergman, Axel Otto Alfred, Kommkapten [445] f. 83, 26.


Sida 923

Bergman, Sven, Kapten [331] f. 72, 17.


Sida 950

Bergman, Martin, Estnisk Major, 32.


Sida 996

Bergman, Nestor Amos Tycho, Överlantmä­ tare [804], f. 68, 25.


Sida 996

Bergman, Johan, Professor [721] f. 64, 08.


Sida 996

Bergman, Kjell Johan Cornelius, Lasläkare [552], f. 75, 32.


Sida 996

Bergman, Per Gustaf, Järnmläkare [556], f. 74,


Sida 1 054

Bergman, Nestor Amos Tycho, Överlantmätare [804], f. 68, 33 16/6.


Sida 1 054

Bergman, Per Herman, Konstgjutare i Stock­ holm, RNO, f. 69, 32 6/6.


Sida 1 084

Bergman, Carl Abraham Gustafsson, Direktör i Stockholm, f. 76, 30.


Sida 1 084

Bergman, Albert Edvard, Disponenti Ronneby,


Sida 1 084

Bergman, Axel Otto Alfred, K0mm.kapten [445], f. 83, 19.


Sida 1 085

Bergman, Gustaf, fd. Förste regissör vid K. teatern, RSp Cf O, f. 80, 28.


Sida 1 085

Bergman, Johan Melker, Disponent i Län­ ninge, f. 72, 33.


Sida 1 085

Bergman, John Harald, M. L., fd. Regnläkare,


Sida 1 085

Bergman, Karl Fabian, Lantmätare [S051 f.


Sida 1 085

Bergman, Nils Gösta, Lektor [736], f. 94, 33.


Sida 1 085

Bergman, Rudolf Achates, Kronofogde [48I],


Sida 1 085

Bergman, Torsten, Förste fartygsinspektör [81SJ,


Sida 1 085

Bergman, Per Evald Jägmästare [771], f. 72, 28.


Sida 1 088

Bergman, Axel Henrik Emanuel, fd. Läromadjunkt, f. 66, 25.


Sida 1 088

Bergman, Gustaf Viktor, Godsägare i Kungsör,


Sida 1 221

Bergman, Helge Torgal, Fil. L., f. 92, 29.


Sida 1 222

Bergman, Ture Konrad, f. 04, 30, i Saugor.


Sida 1 235

Bergman, Dick, J. K., f. 89, 19.


Sida 1 244

Bergman, Johan, Professor [72I], f. 64.


Sida 1 245

Bergman, Per [89], FÀrm: sekreterare, f. 82, 30.