Sveriges statskalender - 1939

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1939

Sveriges statskalender - 1939

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1939

Sveriges statskalender - 1939

Källa : FamilySearch

Resultat : ADOLF


Sida 50

1)OSCAR FREDRIK WILHELM OLAF GUSTAF ADOLF, Sveriges Kronprins, Hertig av Skåne. Född d. 11 nov. 1882. Förmäld 1:0 d.


Sida 66

Von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Hovintendent [15], f. 77, 28.


Sida 68

Öhrström, Carl Adolf, Hovjägmästare, GVzs jmt, KV01kl, RNO, KSp Cf02kl, RRszt A


Sida 73

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Hovkamrerare [15], f. 77, 36.


Sida 73

Öhrström, Carl Adolf, Intendent [23], f. 68, 18.


Sida 84

(32) 35, (f. Ekblom, Nils Arne Adolf [se nedan] 37.


Sida 84

tj L, tf. Björkquist, Erik Gustaf Adolf [se nedan], 39.


Sida 86

Finansdepartementet. - Ecklesiastikdepartementet. [62-63] Nilsson, Bernt Adolf, J. K., Förste amanuens,


Sida 86

von Krusenstjerna, Gunnar Adolf, J. K., f. 00, 30.


Sida 91

Marteuius, Åke Bertil Adolf, J. K.. 109, 38.


Sida 136

skytt, John Gustaf Adolf, f. 88, 38.


Sida 136

v - = - Bergman, Gustaf Adolf, r. 82, 20.


Sida 142

l-lorss, Gunnar Adolf, tf. Sekret. [se nedanj,


Sida 143

Sundblad, Bror Alfred Adolf, Ingenjör, f. 87, (33)


Sida 149

de Laval, Jacques Gustaf Adolf, o. Fil. K.,


Sida 173

Åhlén, Evert Gustaf Adolf, Civilingenjör, f.


Sida 185

af Jochnick Johan Gustaf Adolf,fd.Gemdirektör, Kmstk NO, RVO, Stk DDO, Stk IFO, KN Szt OOmkr, f. 70, 17.


Sida 191

(24:e lönegraden.) Barra, Gustaf Adolf, f. 87, 34.


Sida 205

Värmland: reg. (600 kr.) Stridsberg, Ernst Adolf, Länsassessor [490], Auditör, f.83, (30) 37, Vicekrigsdomare vid a':a.


Sida 207

800 kr.) Ekeroth, Gustav Adolf, J. K. [se nedan], f.


Sida 219

Bjurström. Birger Gustaf Adolf, T. o. Fil. K., tjg. e. o. Hovpred., GVrsjmt. LVO, RFr HL, RNS:t


Sida 242

241 Vicekonsu L' Wollert, Carl Axel Adolf, Konsul, RVO, Off Bulg Cf O, Ung FK3kl, f. 86, (29) 35.


Sida 253

Göteborg. Bratt, Gustaf Adolf, Ryttm.


Sida 262

södra, mr 7 a., Elfman, Ernst Adolf, Major [329], f. 79, 29, Ängelholms norra, mr 7 o (adr. Viken).


Sida 262

lljelmström, Johan Adolf, Major [433], f. 78,


Sida 264

ÌrlskÞga, n.-r 40 h. Nyberg, Johan Adolf, Löjtn. [432 a], f. 78, 33, Örebro v?EURstra, n:r 41 a. Blomqvist, Gunnar


Sida 297

Ölander, Claes Adolf, Major [302], RSO, r.


Sida 300

Åström, Gustaf Adolf, f. 91, 30.


Sida 323

Klingspor, Carl Fredrik Gustaf Adolf, Frih.,


Sida 351

Kaptenen Carell, Lars Johan Adolf, Kapten i trängen,


Sida 357

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Hovintendent, RSO, RVO, Off BKr O, RLett SO, f. 77, 33.


Sida 358

i kåren. _ i Johanson, Per Adolf, M. L., Fördelmläkare [267], RVO, f. 80, 36. ".


Sida 377

Ribbing, Sigwid Gustav Adolf, f. 05, 35.


Sida 396

LÖS, r. 76, 23.* Wester, Gustaf Adolf, Expedmf". i c/zefcmför Ostkusten: marindzktri/åtnab, RSO, KSp Mer Nav Olkl, KDDO29r, KFinl VRO2kl,


Sida 401

Wilhelm, f. 77, 32.* Andersson, Gustaf Adolf, f. 76, 31.' Boström, Samuel Fredrik, f. 77, 32.* Carlsson, Carl Walfrid, f.


Sida 402

kustart/örsz/ar, f. 01, 36.'l'° Bengtsson, Bengt Adolf, f. 03, 36.' Funck, Emil Bertil, f. 03, 36.*° Eng, Carl Gustaf, ggr.z'Marinstaben,


Sida 405

K., f. 04, 32.1' Werner, Curt Adolf, Amanuens [I09J, f. 05, 3231' Stibler, Sture Gustaf Adolf, f. 07, 33.* Having,


Sida 405

f. 05, 3231' Stibler, Sture Gustaf Adolf, f. 07, 33.* Having, Walter Victor, f. 07, 33:2* Jeansson, Sven Magnus, f.


Sida 406

Albert, f. 80, 35.* Danielsson, Gustaf Adolf, Kassör [721], f. 80,


Sida 408

LÖS, f. 86, 35.* Fredholm, Sven Adolf, Axxistent a' Marinförvzr intendavd., Ckefför marinintendeøzturkdrenr ckef Is-exp., RVO, RRS:t St O3kl, f.


Sida 409

00: 36.' Avellan-Hultman, Torsten Adolf, f. 01, 38.' Wallman, Åke Abraham, f. 01, 38.


Sida 412

64, 22.' Brandt, Gustaf Adolf, T. D., Fil. K., Kyrka/z.


Sida 416

Asklin, Gunnar Viktor Gustaf Adolf, f. 02, 37.


Sida 417

Runefels, Harry Sven Gustav Adolf, f. 10, 35.


Sida 432

Gylleukrok. Bror Gustaf Adolf, J. K., RVO,


Sida 441

C-a (adr. Karlstad). " Redin, Per Adolf, f. 83, (15) 17, Gram: a I-ø (adr. Grums).


Sida 453

Gyllenkrok, Bror Gustaf Adolf, Länsassessor [483], f. 84, 28, Sekreterare a. kamrerare (adr. Karlskrona).


Sida 455

Widell, Gösta. Tor Adolf, J. K., f. 96, 38, Ledam. å 2:a avd., tillika kønkurxdøøzare.


Sida 456

von Krusenstjerna, Carl Gustaf Adolf, Revisor,


Sida 460

f. 98, 37, kenlzållningrt/zef Hellgren, Sven Adolf, Kapten [433], f. 87, 20, Ren/zållningsinxpektár.


Sida 486

f. 90, 35, Brandelzzf Östling, Gustaf Adolf, f. 02, 30, Stadxbiáli?z?te/éarie.


Sida 489

August, f. 80, 20.* Sjöberg. Jan Adolf, f. 77, 29.* Överexekutor.


Sida 497

Åström, Johan Adolf, r. 84, 29, Hamn/kapten.


Sida 501

Stationsort: Härnärand.) von Post, Ernst Adolf binette, Civilingenjör, f.


Sida 501

Yrkexunderin- Hultsten, Johan Adolf, f. 80, .rpektören 23.


Sida 516

Ekblom, Torleif Gunnar Adolf, M. L., f. 00, (30) 33, Öja/Syn: dzø. ' Johnell, Eskil Anders, M.


Sida 519

Åmål. Rudberg, Hans Adolf, M. D., __ V BanlÃEURkare [4271> f. 84, 17.


Sida 525

Ström, Brynolf Gustaf Adolf, Kyrkoadjunkt [7I3], Predikant, f. 94, 32.


Sida 542

Örtenberg, Gustaf Adolf, f. 82, 33, Fjugesta (förut benämnt Edsberg) (1895).


Sida 546

Pøstmärtiare. Schiffer, Gustaf Adolf, r. 79, 36. Osby <3)Pørtmästare. Allgulin, Carl Johan Erik, f. Malmö 3 35_


Sida 553

Pøstmäxtare. Tyuelius, Nils Gustaf Adolf, RVO, r. 74, 32." Køntrøllär. Eriksson, Erik Gustaf. f. 76, 34.


Sida 556

løxlmastare. Roos, Gustaf Adolf, f. 80, 88. L., pøjtass_ Nol-under, Karl Fridolf_ f_35, 32_ sâfälfåâignläéä* Södertälje (1s).


Sida 557

(Kungsängsgatan 15.) Petrelius, Vilhelm Karl Adolf, RVO, f. 75, 18.


Sida 557

1:e pastan. Behle, Gustaf Adolf, Kapten [3391 f. 88, 36.


Sida 558

Nathallaelr f' 1:e pastan. Boström, Gustaf Adolf, f. 90, 34.


Sida 560

RVO, f.75, Sandberg, Otto Henning Gustaf Adolf, f. 82, 36. 36.


Sida 560

f. Postdireklör. 90, 35_ Sandman, Gustaf Adolf, RVO, f. 82, 33. Sundsvall u A). .


Sida 562

Jonsson, Bror Gustaf Adolf, f.


Sida 564

Färråd Jjörz/a/tarasteving, Sven Adolf, f.90,31.


Sida 569

Hålla' Radta Carlsom Henning Gustaf Adolf, pejlstatiøn. Radiølelegra/ist, f. 97, 28.


Sida 585

Erikslund (v1). Åström, Gustaf Adolf, sm..


Sida 587

Dynär (V). Holm, Anders Gustaf Adolf, Statmnäxt., f. 82, (36) 38.


Sida 597

Natt och Dag, Knut Adolf H-.s0n, Direktör, f.


Sida 604

Hartzell, Cecilius Oskar Adolf, f. 89, 35.


Sida 605

Tullfämaltare Forsström, Lars Adolf, RVO, (kl. 1 A). f. 75, 35.


Sida 613

Magnusson, Yngve Gustav Adolf, T. K., Irj/rkøadjunkt, f. 03, 37.


Sida 614

Sandegren. Carl Friedrich Adolf, Irj/rkø/l., f.


Sida 627

Sal. (Skamb u.) Mellberg, Sven Gustaf Adolf, T. K., IQIrkø/z.,


Sida 631

Teodor, T. K., Kommin. z' Gustav Adolf, f. 07, 36 (adr. Gustav Adolf).


Sida 633

(Söderm. l.) Ydên, Sven Gustaf Adolf, T. K., Fil. M., Kj Irkø/z., LVO, LFinl VROlkl, f. 91, (31) 36.


Sida 655

Halmstad o. Sireköpiuge. (Malm.l.) Renwik, Gustaf Adolf, T. 0. Fil. K., IQIr/:ø/z.,


Sida 657

Gustav Adolf o. Rinkaby.


Sida 683

Ström, Brynolf Gustaf Adolf, T. o. Fil. K., Kyrkøaafunkt, f. 94, 31.


Sida 709

37, i metall/zyttkønst. ' Lindström, Sune Adolf, Arkitekt [I05], f. 06,


Sida 743

von Proschwitz, Nils Gustaf Adolf, Rektor [737 d], f. 93, 29, i latin o. historia med samhällslära.


Sida 755

Rektor. Rektor_ von Proschwitz, Nils Gustaf Adolf, Fil. M., Adjunkt vid Allm. lärov. i Ystad, f. 93, 31.


Sida 784

gren, Per Gustav Adolf, Fil. L., f. 95, 35.


Sida 814

Fredricson, Orwar Erik Adolf, [hard/elabon:ulentg f. 01, 33 (adr. Skara).


Sida 824

Zettervall, Yngve Nils Adolf, f. 90, (15) 34, Nyland: 11:0.


Sida 827

von Hofsten, Gustaf Adolf, Godsägare [968], f. E357- NOYTtal Je) _ so, 19_ Silen, Seth Daniel, f.


Sida 828

Vilhelm'f' 88, 28' Jil/alá),dm Berggren, Gustaf Adolf, f. 86, 27, Kalmar ' ' . _ . . .vädra dzlrtrüåt (adr.


Sida 853

wessén, Elias Gustaf Adolf, Prof. [721], r.


Sida 857

von Hofsten, Gustaf Adolf, Godsägare [968],


Sida 864

Larson, Alfhild Birgitta Adolf-ina, Pianist, f.


Sida 895

Öhman, Ragnar Adolf, J. K., s. 98, 35.


Sida 909

Gustav Adolf (Skarab.).


Sida 952

Gustav Adolf (Karlstads st.) 700.


Sida 975

von Bergmann, Walter Friedrich Adolf, Tysk General, 14.


Sida 989

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Hovintendent, Major (4251, t. 77, 22.


Sida 990

f. 85, 26. ._ Geijer, Gustaf Adolf, Öv.löjtn. [393] f. 70:11.


Sida 1 009

111011611, Oscar Adolf, Kapten [326], f. 911,37.


Sida 1 010

3 . ' Unnerns, Nils Gustaf Adolf, Kommkepten [447], f- 85, 27 -Upmark, Johan Gustaf Mauritz, Överste [43I],


Sida 1 025

Tzschirner, Traugott George Adolf, Tysk fd Major, 19.


Sida 1 029

von Loewenich, Gottschalk Ludwig Adolf, Preussisk fd. Löjtn., 08.


Sida 1 033

af Jochnick, Johan Gustaf Adolf, fd. Gen.direktör [195], f. 70, 23 "i/ø.


Sida 1 047

von Veltheim-Schöntliess, Werner Franz Karl Adolf, Preussisk fd. Kammarh., 00.


Sida 1 063

[950] Björkman, Gustaf Adolf, Borgmästare [507],


Sida 1 096

wesséu, Elias Gustaf Adolf, Professor [721],


Sida 1 098

Öhrström, Carl Adolf, Hovjägmästare [23], f.


Sida 1 098

Åstrand, Johan Adolf, fd. Auditör [968],


Sida 1 102

von Bonsdorñ, Per Adolf, Finsk Odontologie Dtr, 29.


Sida 1 111

KVO 2kl, 22. __ Nummelin, Eric Adolf, Overingenjör i Finska Sjöfartsstyrelsen, 25.


Sida 1 119

38 e. Björkman, Gustaf Adolf, Borgmästare [507], f.


Sida 1 121

Öhtström, Carl Adolf, Hovjägmästare [23J, f.


Sida 1 130

Ton Hofsten, Gustaf Adolf, Godsägare i Kila-gården, LLA, f. 80, 35 21/45.


Sida 1 136

Åstrand, Johan Adolf, J. K., fd. Auditör, RNO,


Sida 1 138

i Oslo, 21. g Broms, Carl Adolf, Gen.konsul, Svensk fd.


Sida 1 150

ipåreo, Maximilian Hugo Adolf, Polismästare i Abo, 36.


Sida 1 178

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Hovintendent, Major [425], f. 77, 38.


Sida 1 185

Gyllenkrok, Bror Gustaf Adolf, Länsassessor [4s31 f. 84, 32. , __ Gyllenkrok, Knut Sperling Göran, Ov.löjtn.


Sida 1 197

af Jochnick, Johan Gustaf Adolf, fd. Gen.direktör [,95], f. 70, 08.


Sida 1 203

f. 64, 34. ' Lagergren, Gustaf Adolf, Fil. K., fd. Läromadjunkt, f. 69, 30.


Sida 1 219

f. 84, 37. ' Nilsson. Knut Adolf, Föreståndare [788] f.


Sida 1 237

Sjögren, Iwar Gustaf Adolf, Direktör i Stockholm, f. 88, 30.


Sida 1 257

Öhman, Frans Gustaf Adolf, Konsul [262], __f. 69, 20.


Sida 1 287

Weiss, Johann Georg Christian Adolf, Bayerskt Regeringsråd, 15.


Sida 1 302

ising, Gustaf Adolf, Professor [72I], f. 88, 35.


Sida 1 318

Sjögren, Iwar Gustaf Adolf, Direktör [976], Orafåirande, f. 88, 38.


Sida 1 320

Söderberg, Sture Gustaf Adolf, J. K., f. 91, 31.


Sida 1 324

tmer, Ivan Georg Adolf [950], f. 76, 11.


Sida 1 326

Using, Ernst Karl Gustaf Adolf, K., f. 04, 35.


Sida 1 327

Öhman, Ragnar Adolf, tf. Sekreterare [866],


Sida 1 328

berg, Gustaf Adolf [825], f. 84, 17.


Sida 1 332

rensson, Seth Adolf [976], Föreningen.: Vic:


Sida 1 370

strand, John Adolf, fd. Auditör [968], Vice ord/firande 30, f. 67, (16) 27.