Sveriges statskalender - 1939

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1939

Sveriges statskalender - 1939

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1939

Sveriges statskalender - 1939

Källa : FamilySearch

Resultat : JOHAN


Sida 70

Nordenfalk,johan Axel, Frih., GV:s]mt, RSO, RNO, Rjoh O, RRSZt St O3k I, f. 66, 21.


Sida 77

Afzelius,johan Fredrik Axel, J. K., Kmstk NO, 3


Sida 106

95, 37. _ Wesström, Nils Johan, Kapten [446], f. 94,


Sida 132

os. Elektroteknixka äyrân. ' Ahlberg, Nils Johan, Fil. L., KV02kl, RNO, KDD_Q29r, KFinl VRO2kl, KNS:t OO, K Tysk OO, OFf


Sida 136

(29) 36. von Frieseudorñ, Knut Fredrik Johan, Frih., RVO, f. 77, 21.


Sida 167

Östman, Carl Johan, Fil. D., f. ss, 35.


Sida 179

[170] Johansson, Carl Johan, Hemmansägare [775],


Sida 195

Ljungwaldh,johan Ruben Osvald, o. Fil. K.,


Sida 203

Sandström, Tord Carl Johan, K., RNO, f.


Sida 204

Elfström. Karl Johan [se 0van].


Sida 208

Förxte pastor Carlberg, Carl Johan, T. K., øclzäverlärare. LVO, f. 79, 38.


Sida 208

(750 kr.) Falk, Gustaf Johan, Stadsñskal [5I5], f. 77,


Sida 211

210 Visby. i Svensson. Karl Johan, f. 76, 37.


Sida 232

Konsul! Lundberg, Knut Erik Johan, J. 0. Fil. K., RNO, KLeop II:s O, f. 91, (34) 38 (adr.


Sida 239

Haussen,johan Anton, f. 85, 34.


Sida 279

Nordenfalk, Otto Erland Carl Johan, RSO, RVO, RDDO, RFr HL, f. 80, 29.


Sida 287

Wadén, Ingel Per Johan, Fil. D., f. 06, 30.


Sida 303

von Sydow, Nils Ludvig Johan, f. 12, 36.


Sida 320

Sjöström, Agne Carl Johan, f. 05, 33.


Sida 361

Åkesson, Nils Johan, M. L., r. 95, 27.


Sida 373

Andersson, Mårten Carl Johan, f. 85, 35.


Sida 375

H05, Karl Johan, f. 88, 38.


Sida 377

Schmidt, Carl Julius Henrik Johan, RVO, f.


Sida 392

f. 98, 34.' Key, Carl Lennart Johan, Lärare vid Sjökrigsskolan, RBLeop II:s O, RDDO, f. 98, 34.


Sida 392

Kungl. Flottan. [446] Wesström, Nils Johan, _t/Qg.


Sida 401

f. 74, 31.' Pettersson, Per Gustaf Johan, f. 74, 36.


Sida 401

Leonard, f. 78, 33.* Ericsson, Karl Johan, f. 78, 33.


Sida 402

32.1' Puke. Sten Johan, Adjut. hos H. K. H. Kronprinsen, gg. z' .S'jäj'21rs^z/:s kommzxp., Lärare vid Sjökrigshögskolan,


Sida 405

Viktor, f. 80, 35:1* Lindblad, Karl Johan, f. 80, 35.1' Granath, Ernst Johan Karlsson, f. 80, 35.* 404


Sida 405

Lennart, f. 16, 37.* Stenberg, Sven-Arne Johan, f. 12, 37.* Numa, Curt Olof Harald, f. 16, 37.* Thuland, Sven Axel


Sida 405

Axel, f. 15, 37.' Lillieros, Bengt Johan, f. 16, 373?


Sida 411

[718], f. 90, 22.' Borgström, Kurt Johan, Förste pr0v.läkare[5 36],


Sida 446

- Gävleborgs län. [494] Eldblom, Carl Johan, K., f. 92, 34, E. a. länrnøtarzk.


Sida 480

Lindvall,johan Eric Engelbert, Direktör, RVO,


Sida 486

Stadsñsk I. Forsséu, Karl Johan [se ncdan J, f. 77, 02, tillika KrÞnÞuppáÀrdskarrör.


Sida 490

Rådmäm' Kristiansson. Karl Johan julius, f. 73, 23.


Sida 501

DzÄrtriktsingenjär. Vakant. _ Yrkexundertn- Svensson, Nils Johan, f. 01, spøktärer. (33) 36.


Sida 505

Kronobergs och Hallands län.) Sundén, Nils Johan, f. 87, 36 (adr. Växjö).


Sida 535

Hedberg,johan Gustaf, Förste stadsläkare [546],


Sida 547

Pøstøzäxtare. Svensson, Karl Johan, f. 77, 36.


Sida 554

Lindelöf, josef Carl Johan, f. 85, 36.


Sida 556

(Malmrorgsgutan 33 Pørtmästare. Nilson, Karl Johan, r. 76, 36.


Sida 556

1:e bøntrøllör. Lundin, Carl Johan, tf. Postmästare [567], Ot TFrde PIp,


Sida 569

Star/snö.: Radio. Wallgren, Frans Johan, Tel.køønmissarie 6, f. 90, 38.


Sida 570

Åkerlind, Nils Johan, 1:: telasrirt., f. 98, 36.


Sida 582

Båxtaa' (IV A). Axberg, Carl Johan, Statjnxp.,


Sida 584

38, M Lindström,johan Emil, Underingenjör [59I], 38 (adr. Orsa).


Sida 595

Molin,johan Emanuel, Civilingenjör, f. 97, 37.


Sida 600

[632] Tullkantrøllörør. Forsgren, Per Johan, f. 76, 18.


Sida 602

Kammarr/ånb. Carlquist, Carl Johan, Löjtn.


Sida 604

Billing, Tage Holger Johan, f. 86, (14) 31.


Sida 607

wesslán, Birger Johan, RPr RÖO4k1msv, r.


Sida 629

Östlund, Lars Johan, Åj/rkalz., f. 63, 10 (adr.


Sida 638

Vakant, Kammin, tf. Norén, Sven Axel Johan", T. K., f. 08, 37 (adr. Skinnskatteberg).


Sida 667

Gåsborn. -Noréns, Nils Johan, T. K., Kyrka/i., kr.92, 28


Sida 673

svedén, Lars Johan. Fil. K., Kømmin. z'Skämäerg, f. 73, 36 (adr. Sundsvall).


Sida 676

Åkerström, Karl Johan, T. K., 123mm., r. 82,


Sida 707

38, z' ,flora/i Nordenfalk, Carl Adam Johan, Fil. L., f. 07,


Sida 757

[738 21-738 b] Allmänna Hernö, Axel Johan, Fil. M., f. 96, 36, i engelska o.franska.


Sida 796

jägmästare [se 0van], (f. Liedholm, Erik Folke Johan,


Sida 812

Vice Eklund, Anders Johan, Yørdämkskanrulent, RVO, f. 75, 12 (adr. Visby).


Sida 819

l Nilsson, Nils Johan, f. 97, (24) 34, Vasrmol läsa 41:a.


Sida 847

13. Österling, Anders Johan, Fil. D. [943],


Sida 875

lärda samfund m. m. Nordström, Nils Johan, Prof. [7I7], f. 91, 34.


Sida 887

dlordström, Nils Johan, Prof. [717], E91, 30.


Sida 887

Schück,johan Henrik Emil, Prof. emer. [717], r. 55: (to) 96.


Sida 891

Österling, Anders Johan, Fil. D. [946], f.


Sida 985

Carlberg.Johan Gustaf, Kapten [451] f. 83, 28, Carlberg, Per, fd. Överste, KNed ONOmsv, JHSO5k I, f.


Sida 993

l-lolck-Claussen, Henrik Johan, Ryttm. [368], f.


Sida 1 000

Nordenfalk, Otto Erland Carl Johan, Major [307], f. 80, 24.


Sida 1 000

Nordenfalk,johan Axel, Frih., Kabkammarh.


Sida 1 011

v Widforss, Nils Johan, Kapten [415], f. 80, 26.


Sida 1 020

van Loenen, Gerard Johan, Nederländsk fd.


Sida 1 022

Fransk fd. Kapten, 20.' Phaü, Hendrik Johan, Nederländsk Major, Phlllppin, Louis Eugene, Belgiskfd. Major, Pletrasskiøwicz, Stanislaw, Polsk Kapten, 3B.


Sida 1 039

von Tangen, Christopher Georges Johan, Konungens av Norge Kabinettssekret., 29.


Sida 1 042

f. 65, 26 °/e, Wii/ng, Per Johan, Prof. emer. [722], f. 55, 22


Sida 1 049

75, 32 22/11. ' Hallin, Axel Johan, Kammarh. [40], f. 77,


Sida 1 052

Söderbaum,johan Gustaf Henning, fd. Hhövd.,


Sida 1 053

S0, L 92,32 Va Österling, Anders Johan, rn. D., En av de


Sida 1 057

RohanChabot, Marie Joseph Thibaut Johan, Vicomte de Rohan, Fransk medborgare, 38.


Sida 1 060

f. 63, 24. -Arnoldson, Nils Johan, M. D., fd. Las Jäkare, RVO, f. 72, 21.


Sida 1 075

f. 75, 25. __ lnsulander, Carl Johan, Civilingenjör, fd. Ov.löjtn., RVO, f. 72, 18.


Sida 1 084

Nerell, Åke Nils Johan, Direktör i Stockholm, RVO, f. 85, 35.


Sida 1 088

Runs, Yngve Torsten Johan, fd. Bankokommissarie, RVO, f. 73, 38.


Sida 1 089

Sandström, Tord Carl Johan, Hhövd. [2x9],


Sida 1 096

Wallmark. Bernhard August Johan, Över-jägmästare [77I], f. 77, 30.


Sida 1 110

i Helsingfors, 22. ' Milborn, Isaac Johan, fd. Avdelmchef i Poststyrelsen för Nederländska Indien, 24.


Sida 1 128

31 o. Christensonfá/Johan Birger, Rådman [5041> f.


Sida 1 142

Järnvägsstyrelsen, 18. __ i Helsted, Thomas Johan, Dansk fd. Ov.löjtn., Vägöverinspektör, 35.


Sida 1 151

Tutein Nolthenius, Rudolph Peter Johan, fd.


Sida 1 164

av Kungl. Vasaorden. [976] Bohlin, Karl Johan, fd. Bokförläggare [950], f.


Sida 1 181

von Frieseudorff, Knut Fredrik Johan, Frih., Förste revisor [x02], f. 77, 33.


Sida 1 186

77, 36. -Hallberg, Pehr Johan, Hovfotograf i Halmstad,


Sida 1 189

Hellberg,johan Carl, Bankdirektör i Stockholm, RIt Kr O, f. 77, 13.


Sida 1 195

80, 37. i Ingemarsson, Axel Johan, Bankdirektör i Lund,


Sida 1 196

av Kungl. Vasaorden. [976] Isberg. Sten Johan, sjökapten' [950], f. 76, 20.


Sida 1 198

65, 22. i Jonsson, Nils Johan, fd. Folkskolinspektör,


Sida 1 205

fd. Förste aktuarie, f. Larsson, Nils Johan, Direktör i Nissaryd, f,


Sida 1 211

[976] Ljungberg, Karl Johan, Professor [723],f. 68, 11.


Sida 1 218

Nerell, Åke Nils Johan, Direktör [950], f. 85, 19


Sida 1 220

Nordenfalk, Otto Erland Carl Johan, Major [307], f. 80, 29.


Sida 1 228

Rasch,johan Martin, Jägmästare [I29], f.81, 28.


Sida 1 231

Runs, Yngve Torsten Johan, fd. Bankokommissarie [950] f. 73, 31.


Sida 1 234

Schmidt, Carl Julius Henrik Johan, Kapten [433], f. 90, 37.


Sida 1 253

f. 80, 34. _ Wilkens, Arthur Johan, Major [389] f. 75, 23.


Sida 1 257

Ördén, Carl Johan, fd. Överlots i Oxelösund, __ f. 68, 33.


Sida 1 305

82, (28) 29. p Ekenberg, Otto Johan, Kammarrättsräd [till Ledamot av aráetxutskøttet, f. 82, 34.


Sida 1 310

Öberg, Karl Johan, f. 97, 29 (f. n. i hemlandet).


Sida 1 332

znders, Sven Johan, f. 85, 28.


Sida 1 338

allmän tidning offentliggöras. i Österliug, Anders Johan [943], Redaktör ø.


Sida 1 346

ömblad, Sven Johan, Redaktiønssekreterare, ". 05, 35.


Sida 1 353

Schmidt, Carl Julius Henrik Johan, Kapten [433], Trafikt/wf, f. 90, 31.


Sida 1 354

Nerell, Åke Nils Johan [950], Ver / Ext.direktör, f. 85, 26.


Sida 1 364

Nerell, Åke Nils Johan [950], Verket. direktör,


Sida 1 369

Nerell, Ake Nils Johan, Verkst. direktör [1328