Sveriges statskalender - 1948

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1948

Sveriges statskalender - 1948

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1948

Sveriges statskalender - 1948

Källa : FamilySearch

Resultat : BERGMAN


Sida 62

Bergman, Erik Henrik Fredrik, T. K., LNO,


Sida 117

Bergman, Sten Gösta Ariel, Löjtn. i res., f. 18, 47.


Sida 129

Bergman, Eric Josef, J. K., RVO, f. 00, (46) 47


Sida 135

Bergman, Erik Abelson. Revisor [I09]. e. a. Byrädire/btär, f. 00, 47. Överdirektären: au­ delning.


Sida 135

Bergman, Rolf Kjerulf, M. D., Medicinalråzi, RNO, f. 97, 45. Hälsøvárdråyrån (allmän hälsovård, smittsamma sjukdomar).


Sida 160

Bergman, Nils Sven Stefan, Civilingenjör, Löjtn.


Sida 166

Bergman, Lars Gunnar, f. 08, tf. 46.


Sida 169

Bergman, Gustaf Emanuel, f. 86, 39.


Sida 177

Bergman, Erik Abelson, K., e. o. Byrådi­ rektör [94], f. OO,(41) 43, ff. Westrin, Sven Johan


Sida 194

Bergman, Brita Elisabeth, f. Ringheim, Fil. M.,


Sida 198

Bergman, Gustaf Astrup Gzson, f. 99, 43


Sida 201

Bergman, Nils Gustaf Laurentius, Kapten [399],


Sida 201

Bergman, Ernst Henrik, f. 03, (37) 39.


Sida 204

Bergman, Rolf Kjerulf, Medicinalråd [94], f.


Sida 301

Bergman, Gunnar Gustaf Wilhelm, Kapten [424], f. 04, 47, Expedjntendent.


Sida 334

Bergman, Kurt Oskar, f. 13, 48.


Sida 345

Bergman, Lars Vzson, f. 20, 45.


Sida 352

Bergman, Nils Gustaf Laurentius, RSO, f. 94, 30


Sida 352

Bergman, Johan Erik Herman, f. 20, 46.


Sida 353

Bergman, Alarik Astrup G:s0n, RSO, f. 00, (43) 46.


Sida 358

Bergman, Erik Valdemar, Fartzfagf. vid Fjärde mziitärátfälrrtaåen, Lärare vid Art. o. ing.­ högskolan, f. 06, 40.


Sida 360

Bergman, Carl Bengt Fredrik, f. 17, 43.


Sida 362

Bergman, Per Bertil Nicolai, [630], f. 96, 39.


Sida 366

Bergman, Gunnar Gustaf .Vilhelm, Expjnten­ dent vid [Fjärde militärbdälsstaåen, f. 04, 38.


Sida 367

Bergman, Karl Erik Per Ozson, tjg. vid I. irztbømp., f. 16, 43.


Sida 380

Bergman, Bengt .Vilhelm, f. 06, 41.


Sida 382

Bergman, Erik Valdemar, Kapten [408], f. 06,


Sida 393

Bergman, Börje, f. 13, 46.


Sida 396

Bergman, Axel Otto Alfred, RSO, RVO, RD


Sida 401

Bergman, Arvid Waldemar, RSO, RVO, RDDO, f. 88, 41.


Sida 412

Bergman, Bill, Chef/ör Skånska j YJ/_g/Yøt Ii Ijcn, RSO, RVO, RTyskÖO, f. 04, 45.


Sida 458

Bergman, Olof Johannes, f. 04, (35) 41, Jlløra


Sida 459

Bergman, Karl Gustaf Oskar, f. 96, (30) 41, Ovanåker: 11:a (adr. Edsbyn).


Sida 460

Bergman. Uno, f. 04, (43) 48, Skäm 11:0, Utmätningxman (adr. Skönsberg).


Sida 472

Bergman, Johan Petrus Henning, Revisor, f.


Sida 477

Bergman, Karl Vilhelm, Slöjdlärare, f. 97, 35, Vice ørdförandt.


Sida 482

Bergman, Sven Gustaf Adolf, Folkskollärare,


Sida 492

Bergman, Anders, Civilingenjör, f. 98, 45, Spzirvägsdirtktär.


Sida 499

Bergman, Victor, Civilingenjör, f. 83, 29, Fiirxte ingenjör.


Sida 511

Bergman, Sven August, Verkmästare, f. 87,


Sida 517

Bergman, Sven Teodor [se nedan J, 20, Sekre­ terare.


Sida 526

Bergman, Rolf Elof Wilhelm, M. L., f. 01,


Sida 539

Bergman, Kurt Gunnar William, M. L., Över­ läkare, f. 97, 36.


Sida 542

Bergman, Emanuel, M. D., RNO, f. 87, 31, Med. avd. å dxø.


Sida 589

Bergman, Erik Einar, Tra/ikinspektör i lga' Ca 29, f. 88, 44.


Sida 589

Bergman, Knut Erik, f. 85, 46.


Sida 590

Bergman, Sten Reinhold, Först: køntrøllär,


Sida 605

Bergman, Nils Gustaf, Löjtn.


Sida 612

Bergman, August Valfrid, Stahmäxi.. f. 85, (39) 42.


Sida 632

Bergman, Sven Albin Carl Simon, f. 91, (45)


Sida 636

Bergman, Hjalmar Axelsson, f. 10, 47.


Sida 636

Bergman, Per Bertil Nicolai, Major [412], RSO, f. 96, 45.


Sida 653

Bergman, Eric Gustaf, T. K., IKømmin. z' flaøzeáø, f. 07: (39) 45 (adr. Kilafors).


Sida 678

Bergman, Johan Sigurd, T. K., Kømmin., f.


Sida 694

Bergman, Olof Oskar Harry, T. K., Åj/rkø/z.,


Sida 699

Bergman, Gustaf Clarence, K. [693], [fyrka­ azâunkt, f. 08, 42 (adr. Angebacken).


Sida 715

Bergman, Torsten Samuel, T. K., Kømmin.,


Sida 721

Bergman, Erik Henrik Fredrik, T. K., Ord.


Sida 727

Bergman. August Johannes, Agrønøm, f. 92,


Sida 751

Bergman, Johan, Fil. D., Professor, KNO2kl, KVO2kl, EÖK3kl, KFinl VRO. ERKO4kl, RIt Kr O, f. 64,


Sida 754

Bergman, Gösta Mauritz, Fil. D., f. 05, 46, i teater/zis/øria.


Sida 766

Bergman, Per Olof Johan Nestor, .Sjuk/rus­ intendent, RVO, f. 86, 18.


Sida 770

Bergman, Karl Harry Friedrich, Fil. M., f.


Sida 771

Bergman. Olof Arvid, T. 0. Fil. K., f. 94, 34, i kristendomskunskap o. historia.


Sida 814

Bergman, John Arthur, Fil. M., f. 88, (31)


Sida 843

Bergman, Nils Gösta., Fil. D., Docent, RNO, RVO, f. 94, (22) 44. i modersmålet.


Sida 886

Bergman, Klas Axel, RVO, f. 85, (18) 38.


Sida 887

Bergman, Frans Fredrik Achates, RVO, f.


Sida 900

Bergman, Ture Viktor, Direktör, RFinl VRO lkl, f. 95: 38.


Sida 920

Bergman, Rolf Kjerulf, Medicinalråd [94], f.


Sida 935

Bergman, Rolf Kjerulf, Medicinalråd [94], f.


Sida 1 001

Bergman, Eva Angelika Margareta, Fil. D., f.


Sida 1 083

Bergman, Sven, fd. Kapten, f. 72, 17.


Sida 1 083

Bergman, Per Bertil Nicolai, Major, Flygplats­ chef [6301 f. 96, 38.


Sida 1 083

Bergman, Nils Gustaf Laurentius, Kapten [399]


Sida 1 083

Bergman, Bill, Ov.löjtn. [463]. f. 04, 43.


Sida 1 083

Bergman, Axel Otto Alfred, Kommkapten [447], f. 83, 26.


Sida 1 083

Bergman, Arvid Waldemar, Major [451], f.


Sida 1 083

Bergman, Alarik Astrup Gzson, Major [404],


Sida 1 124

Bergman, Johan, Prof. [72I], f. 64, 41 5/0.


Sida 1 134

Bergman, Kjell Johan Cornelius, M. L., fd.


Sida 1 134

Bergman, Emanuel, Lasläkare [55I], f. 87, 46.


Sida 1 134

Bergman, Rolf Kjerulf, Medicinalråd [94J, f.


Sida 1 134

Bergman, Nils Gösta, Lektor [742 CJ,f. 94, 39.


Sida 1 134

Bergman, Per Gustaf, M. D., fd. Järnvläkare,


Sida 1 137

Bergman, Gustaf Viktor, Godsägare i Kungsör, RVO, f. 68, 39.


Sida 1 182

Bergman, Erik Henrik Fredrik, Ord. Hov­ pred. [7n], f. 86, 42.


Sida 1 188

Bergman, Per Herman, Konstgjutare i Stock­ holm, RNO, f. 69, 32 3/0.


Sida 1 188

Bergman, Johan, Prof. [721], f. 64, 36 °/..


Sida 1 208

Bergman, Helge Torgal, Fil. L., Intendent vid Malmö museum, f. 92, 37.


Sida 1 208

Bergman, Gustaf, fd. Förste regissör vid K. teatern, RSp Cf O, RTjsl VLO, f. 80, 28.


Sida 1 208

Bergman, Carl Abraham Gustafsson, Civil­ ingenjör, Direktör, Södertälje, f. 76, 30.


Sida 1 208

Bergman, Torsten, Civilingenjör, fd. Förste fartygsinspektör, f. 77, 26.


Sida 1 208

Bergman, Sten, Fil. L., Forskningsresande, f.


Sida 1 208

Bergman, Per Olof Johan Nestor, Sjukhus­ intendent [727], f. 86, 36.


Sida 1 208

Bergman, Nils Gustaf, Statinsp. [598] f. 84, 47.


Sida 1 208

Bergman, Klas Axel, Jägmästare [773], f. 85,


Sida 1 208

Bergman, Karl Fabian, fd. Distnlantmätare,


Sida 1 208

Bergman, John Harald, M. L., fd. Regläkare,


Sida 1 208

Bergman, Frans Fredrik Achates, jägmästare (7731. r. 86, 39.


Sida 1 208

Bergman, Eric Josef, Byrådirektör [93], f. 00,


Sida 1 208

Bergman, Bill, Ov.löjtn. [463] f. 04, 45.


Sida 1 208

Bergman, Axel Otto Alfred, Kommkapten [4471 f- 83, 19.


Sida 1 208

Bergman, Arvid Waldemar, Major [451] f.


Sida 1 348

Bergman, Helge Torgal [976], f. 92, 29.


Sida 1 349

Bergman, Ture Konrad, f. 04, 30, i Betul.


Sida 1 363

Bergman, Karl Gustav, J. K., f. 91, 46.


Sida 1 366

Bergman, Sven Rikard [976], f. 89, 19.


Sida 1 375

Bergman, Ernst Viking, f. 08, 33.


Sida 1 395

Bergman, Nils Stefan, Ansvarig utgivare, RFinl LOIk I, f. 86, 19.


Sida 1 410

Bergman, Thure Yngvar, Direktör, f. 97: 45.