Sveriges statskalender - 1949

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1949

Sveriges statskalender - 1949

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1949

Sveriges statskalender - 1949

Källa : FamilySearch

Resultat : LUNDBERG


Sida 82

Lundberg, Nils Ragnar Vvlilhelm, K., Hov­ riittsråd i Svea hovrätt, KNO2kl, f. 05, 47, fart. 177.,


Sida 85

Lundberg, Arne Sören, f. 11, 47.


Sida 89

Lundberg, Bengt Ivar, K., tf. Förste kansli­ sekret. [se ovan J, f. 14, (46) 47, Linden­


Sida 91

Lundberg, Nils Ragnar .Villielm, Statssekret.


Sida 114

Lundberg, Sune Johan Hilde Yngre lilhrenfrierl, j. K., f. 05, 46.


Sida 116

Lundberg, Karl Åke Rolf, Elarinliikare [455] /fxtra lÀkare, f. 04, 4G.


Sida 130

Lundberg, Nils Josef Magnus, j. K., f. 00, 49.1


Sida 131

Lundberg, Karl Gösta [se nedan), e. ø. 47.


Sida 132

Lundberg, Gerd Sigrid. j. K., tf. Byråsekret. [se ovan], f. 13, (42) 46.


Sida 132

Lundberg, Ernst Allan, J. K., f. 13, (46) 47.


Sida 140

Lundberg, Karl Gustav Lennart, Ingenjör, Första .


Sida 164

Lundberg, John Rune Sigurd [se nedan J, 48.


Sida 164

Lundberg, Frans Teodor, RVO, f. 91, 33.


Sida 171

Lundberg, Sven Harald, Kapten 1433j, RVO,


Sida 175

Lundberg, Erik Filip, Prof. [usb] f. 07, 45.


Sida 176

Lundberg, Gösta. [se nedanj, if. 48.


Sida 181

Lundberg, Karl Einar, Arkitekt, RVO, f. 89,


Sida 199

Lundberg, Erik Filip, Fil. D., RNO, f. 07, 46.


Sida 204

Lundberg, Erik Bertil, Fil. L., f. 12, 46.


Sida 208

Lundberg, Berta johanna, f. 97, 47, fär söm­ narlszøøzderz/irøzzingen.


Sida 223

Lundberg-Giertz, Rudolf Fredrik Hildemar, Civil­ ingenjör, RNO, RVO, RDDO, f. 84, 3G, Ledamot av åtsvärsazrd.


Sida 223

Lundberg, Curt Elis Oscar, Civilingenjör, f.


Sida 226

Lundberg, Erik Filip, Pion [I 18 b), r. 07, rf. 40.


Sida 234

Lundberg, Hans Fredrik Napoleon, Kammar­ skriv., f. 10, 46, Inzpørtbandels/grrån.


Sida 249

Lundberg, Carl Richard, Landskamrerare [479],


Sida 250

Lundberg, Ernst Gustaf Fabian, f. 9G, 36.


Sida 252

Lundberg, Sven Hjalmar, fd. Vicekonsul, f.


Sida 262

Lundberg, Birger Axelsson, J. K., RNO, f.


Sida 299

Lundberg, Knut Emil johan, 0. Fil. K., RNO, KBLe Op ILSO, KNSIOO, Off Ned ONO, f.


Sida 305

Lundberg, Karl Erik, f. 05, 39.


Sida 307

Hjelme-Lundberg, John Hjelme Engelbrekt, KVO, f. 02, 37.


Sida 310

Lundberg, Carl johan Tage, ltlajor [367], f.


Sida 310

Lundberg, Nils Gustaf Tore, Major [372] f.


Sida 328

Lundberg, Carl-Wilhelm Folke Tzson, f. 22, 47.


Sida 329

Lundberg, Johan Torsten Robertsson, RSO, f.


Sida 351

Lundberg, Nils Gustaf Tore, Adjut. hos H.K.ll.


Sida 355

Lundberg, Carl Birger, Ingenjör, RVO, f. 84, .(34) 37.


Sida 367

Lundberg, Kurt Tage, f. 17, 43.


Sida 381

Lundberg, Georg Willgott. RSO, f. 93, (311 42.


Sida 391

Lundberg, Leif Torstensson, Arbetschcf, f.05, 41.


Sida 405

Lundberg, Lars Haraldsson, f. 17, 46.


Sida 406

Lundberg, Carl Oscar, f. 18, 45.


Sida 407

Lundberg, Lars Viktor, f. 22. 47.


Sida 407

Lundberg, Hans Georg, f. 24: 48.


Sida 415

Lundberg, Sten Gunnar, f. 14, (441 46.


Sida 420

Lundberg, Karl Ake Rolf, M. D., FFr K3kl mrk,


Sida 429

Lundberg, Erik Axel Bruno, f. 21, 46.


Sida 437

Lundberg, Axel Daniel, f. 99, 47.


Sida 448

Lundberg, Carl Johan, Fil. K., f. 17, a. 0. 5:43),


Sida 451

Lundberg, Karl Gustav Lennart. e. o. Förste hyråmgenjör [93 bl, Länsbostadsdirektör, f.


Sida 460

Lundberg, Gösta Allan, RVO, f. 00, (42) 48.


Sida 464

Lundberg, Carl Oskar Benno, f. 95, (25) 41, S/rárgçvui: zixø(adr. Strängnäs).


Sida 466

Lundberg, Carl Richard, K., RNO, RVO,


Sida 491

Lundberg, Carl Gustav Robertsson, K., f.


Sida 496

Lundberg, Thorsten, Civilingenjör, f. 92, 36, via' e/e/crricitetxverket.


Sida 516

Lundberg, Frans Gösta Fredrik Wilhelm, K.,


Sida 526

Lundberg, Ernst Magnus, Fil. D., fd. Rektor, RNO, f. 82, 43, Vitt ørafärmzdt.


Sida 533

Lundberg, Arthur Leonard, Civilingenjör, f. 98,


Sida 544

Lundberg, Knut Gustaf Adolf, Ombudsman,


Sida 547

Lundberg, Erik Gustav, M. L., fd. Marinläkare,


Sida 570

Lundberg, Karl Erik Harald, M. D., f. 01, 47, LÀnxlaxÀretlel i Flen.


Sida 583

Lundberg, Sven Lorenz, f. 86, (38) 46, Svanen i Noir/saying (1893).


Sida 584

Lundberg, Per Leonard, f. 88, (36) 45, Svanen i /frisiiaøzstaøl (1697).


Sida 592

Lundberg, Gösta Lennart, f. 18, (45) 48.


Sida 593

Lundberg, Erik Gustaf, f. 96, 43.


Sida 608

Lundberg, Karl Axel Gottfrid, f. 02, 47.


Sida 624

Lundberg, Karl Anders Gunnar, [Vái/'Jte leon­ trøllør, f. 01, 48.


Sida 651

Lundberg, John Fredrik Leo­ pold. S/(I/.i HI/X, f. 90. 48.


Sida 655

Lundberg, Per Victor, Stat.­ máxt., f. 9G, 48.


Sida 658

Lundberg, August Fredrik, f. 94: 48.


Sida 708

Lundberg, Carl Eric Robert, T. K., Åj/r/cø/z., LVO, f. 95, 31 (adr. Björnluntlzx).


Sida 708

Lundberg, Axel Edvard Alfred, T. K., Ãj/rkw aztjunkf, f. 08, 39.


Sida 736

Lundberg, Gunnar Johannes, T. K., lüznzvziøz.


Sida 751

Lundberg, Hjalmar, f. 93, (33) 39 (adr. Luleå).


Sida 760

Lundberg, Per Ivar, T. D., Fil. K., Åj Ir/êo/z.,


Sida 783

Lundberg, Nils Erik, M. D., Slottsliikare, GV:s Jmt II, f. 89, 26, i experimentell vztdirin.


Sida 789

Lundberg, Erik Filip [IISb L f. 07, 46, ina­ tiozzalekoøzonzi,särskilt ko,yä/nbluøfors/cniøzg.


Sida 796

Lundberg, Holger Augustsson, Civilingenjör, RVO, f. 84, 38, ifárbriiøzniøzgslzirtz ll.


Sida 796

Lundberg, Erik Johan, Prof. [se ovan 0. 845J,


Sida 798

Lundberg, Sven Gustaf Edvard, Civilingenjör, RVO, f. 00, 41, ifärbräøzningxø/zø/ørtzknik.


Sida 799

Lundberg, Tore Hjalmar, Lektor [759], f. 01,


Sida 806

Lundberg, John Hilding, Fil. D., f. 13, 48, i iizadersnzá/et 0. /zixforia mm' Janz/zzi ZIJ/(ira.


Sida 831

Lundberg, Elin Maria, f. 85, 45, imodersnzålet, tyska o. historia med samhällslära.


Sida 831

Lundberg, Maj Katarina Elisabet, f. 12, 47, i kristertdomslcariskaj) 0. modersmålet.


Sida 839

Lundberg, Karl Vilhelm Justus, Rektor (742 e],


Sida 875

Lundberg, Per Erik Erland, f. 08, 48, igyø/z­


Sida 879

Lundberg, Karl Vilhelm Justus, Rektor [742 el,


Sida 880

Lundberg, Gösta Holgersson, Fil. L., f. 12, (45) 46, i møderrnzå/tt o. /øixtøriiz med .vam­ häl/Mira.


Sida 886

Lundberg, Karl Vilhelm Justus, Fil. D., Lektor vid Högre allm. lärov. för gossari Malmö, RNO, f.


Sida 890

Lundberg, Karl Erik Birger, Ryttm. i res., f.


Sida 907

Lundberg, Ernst Magnus, fd. Rektor [518] f.


Sida 908

Lundberg, Knut Engelbert, Däur/znøz/øønnø/cnl,


Sida 910

Lundberg, Axel Daniel, Övcringenjör [468 al,


Sida 911

Lundberg, Tore Hjalmar, Civilingenjör, f. 01, (391 45. i mekanik", Izåll/tistiztetslár20. maskiir teknik.


Sida 917

Lundberg, Birger Emanuel, Fil. L., f. 08, 46.


Sida 931

Lundberg, Sigurd Eugene Hummerhielm, f.


Sida 934

Lundberg, Gustaf, Civiljägmäst., KVO2kl, RNO, Off TyskÖO, LLA, Hed LIVA, f. 82, pro­ fessor i skogsteknologi


Sida 969

Lundberg, Karl Ebbe Edvard, f. 06, 48.


Sida 970

Lundberg, Carl Ragnar, f. 08, 48.


Sida 980

Lundberg, Sven Gustaf Edvard, Prof. [724]


Sida 982

Lundberg, Einar Sigfrid, Sjömanshusomburls­ man L823] f. 95, 46.


Sida 985

Lundberg, Carl Gustaf Albert, Disponent {950], Vit: arr/förande, f. 91, 44.


Sida 1 002

Lundberg, Gustaf, Prof. einer. [777] f. 82, 26.


Sida 1 008

Lundberg, Erik Johan, Fil. D., Arkitekt, RVO,


Sida 1 018

Lundberg, Gustaf, Prof. einer. [777J, f. 82, (31)


Sida 1 021

Lundberg. Hans, låergsingenjör, Toronto, Ca­ nada, f. 93, 47.


Sida 1 023

Lundberg, Johan Oskar Mauritz, fd. Förste bibliotekarie (9501 f. 82, 41.


Sida 1 035

Lundberg, Viktor Laurentius, fd. Första marin< _ läkare ÃQSOJ, f. 73, 26.


Sida 1 037

Lundberg, Carl Oscar, fd. Kapten [950] E85, 27.


Sida 1 145

Lundberg, Carl johan Tage, Niajor [367] f.


Sida 1 145

Lundberg, Georg Vvüllgott, Kapten [425] f.


Sida 1 145

Lundberg, Hjalmar, Major [332] f. 94, 38.


Sida 1 173

Lundberg, Nils Ragnar Wilhelm, Statssekret.


Sida 1 206

Lundberg, Viktor Laurentius, fd. Förste marin läkare, RVO, LÖS, f. 73, 30.


Sida 1 206

Lundberg, Alarik Nils Viktor, Exekutions­ direktör lgozj, f. 94, 43.


Sida 1 206

Lundberg, Axel Emil, Civilingenjör, fd. Maskin­ direktör, RVO, f. 68, 26.


Sida 1 206

Lundberg, Carl Gustaf Albert, Disponent i Moholm, RVO, f. 91, 42.


Sida 1 206

Lundberg, Gunnar Wilhelm, Fil. L., Direktör Paris, RVO, KFr HL, RNSZt OOIkl, f. 03, 48


Sida 1 206

Lundberg, Johan Oskar Mauritz, Fil. D., fd Förste bibliotekarie, RVO, Korresp GAA


Sida 1 206

Lundberg-Gertz, Rudolf Fredrik Hildemar Byråchef [I39], f. 84, 39.


Sida 1 206

Lundberg, Knut Emil Johan, Gemkonsul H55]


Sida 1 206

Lundberg, Birger Axelsson, Hhövd. [218 aj,


Sida 1 206

Lundberg, Erik Filip, Prof. h ISb J, f. 07, 47.


Sida 1 206

Lundberg, Ernst Filip Oskar, fd. Direktör [962J


Sida 1 206

Lundberg, Gustaf, Prof. einer. [777], f. 82, 25


Sida 1 206

Lundberg, Karl Vilhelm Justus, Rektor [742 e]


Sida 1 234

Lundberg, Ernst Filip Oskar, Fil. D., fd. Direk­ tör, Stockholm, RNO, f. 76, 46 15/11.


Sida 1 241

Lundberg, Gustaf, Prof. emer. [777j, f. 82, 44


Sida 1 296

Hjelme-Lundberg, John Hjclme Engelbrekt, Konsul [261j, f. 02, 47.


Sida 1 320

Lundberg, Alarik Nils Viktor, Exekutionsdi­ rektör [502j, f. 94, 38.


Sida 1 320

Lundberg, Anders Jakob Tycho, Arkitekti Stockholm, f. 79, 22.


Sida 1 320

Lundberg, Johan Oskar Mauritz, fd. Förstc bibliotekarie [950] f. 82, 33.


Sida 1 320

Lundberg, Sven, fd. Jägmästare, f. 81, Lundberg, Sven Gustaf Edvard, Prof. [724]


Sida 1 320

Lundberg, Axel Emil, fd. Maskindirelçtör J95OJ,


Sida 1 320

Lundberg, Carl Birger, Tygingenjör [_3841 f.


Sida 1 320

Lundberg, Erik Johan. Prof. [845], f. 95, 32.


Sida 1 320

Lundberg, Frans 'Ieodon Byråtngenjör [100]


Sida 1 320

Lundberg, Fritz Holger, Direktör i Tranås, f.


Sida 1 320

Lundberg, Gunnar .Vilhelm, Direktör [9501


Sida 1 320

Lundberg, Gustaf Adolf, Disponent, Kolbäck,


Sida 1 320

Lundberg, Gösta Allan, Förste taxenrevisor [474], f. 00, 48.


Sida 1 320

Lundberg, Holger Augustsson, Speciallärare [723], f. 84, 27.


Sida 1 320

Lundberg, Hugo, Civilingenjör, Ränte, f. 66, 27.


Sida 1 320

Lundberg, Ivar, fd. Kamrerare, f. 81, 31.


Sida 1 320

Lundberg, John Ake Olaus, Lärovadjunkt [737 aj, f. 84, 36.


Sida 1 320

Lundberg, Jonas Daniel .Vesley, Gemkonsul [242], f. 82, 40.


Sida 1 320

Lundberg, Karl Einar, Intendent [I05], f. 89,


Sida 1 320

Lundberg, Nils Gustaf, Musikdirektör, f. 80, 25.


Sida 1 320

Lundberg, Sten Eskil, Direktör, Buenos Aires,


Sida 1 321

Lundberg, Viktor Laurentius, fd. Förste marin­ läkare [950] f. 73, 17.


Sida 1 382

Lundberg, Carl Eric Robert, Kyrkoh. [670] f 95, 47.


Sida 1 415

Lundberg, Carl Theodor, j. K., f. 15, 48.


Sida 1 424

Lundberg, Stig Älze jzson, /e?z/?zrzirzlvzzruazzdtl­ ningen, f. 12, 44.


Sida 1 427

Lundberg, Erik, f. 14, 42.


Sida 1 447

Lundberg, Bertil, Redaktion:sekrctÞrarg f. 13,


Sida 1 449

Lundberg, Oskar Birger, lfezlaktär ø. Aøzruarig zztgivare, f. 02, 2G.


Sida 1 453

Lundberg, Karl Jakob Gunnar [976], Ban- a. zllaskiningenjär, f. 84, 18.