Sveriges statskalender - 1967

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1967

Sveriges statskalender - 1967

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1967

Sveriges statskalender - 1967

Källa : FamilySearch

Resultat : GEORG


Sida 70

Övriga tj?EURnstem?EURn Kansliråd Beckman, Rune Georg, Fil.K., 26, (62) 65, Sekretariatet för ekonomiskplanering.


Sida 87

Lindahl, Essen Herman Georg, Direktör [168],


Sida 98

ovan], 10, 66, tf. Mörner, Nils Hans-Georg, Greve [senedan], tf. 66.


Sida 99

.agerquist, Erik Bertil Georg, 12, e.o. 65.


Sida 103

Öberg, Ragnar Georg, Kapten, 11, 66.


Sida 107

10, 61, tjl., tf. Hammervald, Gunnar Georg, 26, 65.


Sida 109

Avdelningsdirektör Linder, Frans Georg, J.K. [832], 16, e.o. 66.


Sida 112

J.K., 18, 66, tjl.: zjf.Linder, Frans Georg [822], 16, 66.


Sida 123

Fabriksingenjör Cederblad, Torsten Axel Georg, Kapten [354],24,


Sida 125

Tvätteriet Malmö Chef' (Fabriksing.) Belin, Per Georg, 10, e.o. (61) 67.


Sida 132

16, (61) 65, tf. Jämbrink, Hans Georg [se nedan], (64) 65. Försäkringsavd.


Sida 133

Byrådirektörer Nolkrantz, Bengt Axel Georg, J.K., 05, e.ø. (64)


Sida 150

150 Byrådirektörer Cronsten, Axel Gunnar Georg, RNO, 08, 59.


Sida 177

Ålander, Olof Georg, 17, e. 66.


Sida 207

Skogliga sektionen Avdelningsdirektör Kallstenius, Lennart Georg, Jägmäst. [772], 12,


Sida 212

Åberg, Charles Georg, Ombudsman [180], 12, (55) 63.


Sida 214

Segraeus, Erland Ernst Georg, Civ.ekon., 12, e. ø.


Sida 217

Förste byråsekreterare Wergeman, Karl Bernhard Georg, Pol.M., 36,


Sida 219

Kemiska avdelningen Svensson, Tore Georg, FILK., Avzidirektär, 12, 65.


Sida 223

SJUNDE BYRÅN Byrådirektörer Andersson, Käll Olle Georg, Civ.ing., 18, 66.


Sida 231

Styrelse Lindahl, Essen Herman Georg, Direktör [168],


Sida 252

(Mandattiden utgår år 1967) Pettersson, Axel Georg, Skyddskonsulent [226],


Sida 255

[168] Stockholms län Lindahl, Essen Herman Georg, Direktör, 16,


Sida 255

Åkerlind, Allan Johan Georg, Byggn.arb., 28,


Sida 257

Åberg, Charles Georg, Fiskeriombudsman, 12,


Sida 265

Riksgäldsdirektör o. chef Ringström, Karl Georg, Fil.K., KNO, 19, 61.


Sida 268

Assessorer Westerlund, Frans Georg Åke, J.K., 27, tjg. 66.


Sida 271

Tingsst. Ludvika Häradshövding Ekdahl, Nils Folke Georg, J.K., KNO, 02, 46.


Sida 279

Rådmän Lindahl, Erik Carl-Georg, J.K., Auditör, 18, 56.


Sida 284

Norrtälje Chefsåklagare. Gölander, Karl Georg, 10, 65.


Sida 287

Jeppss -u, Hans Håkan Georg, J.K., 28, e.ø. 66.


Sida 293

Gävle Anstaltsdirektår. Samuelsson, Paul Georg, Socionom, 23, 60.


Sida 294

Visby distrikt Skyddskønsulent. Pettersson, Axel Georg, 07, 63, Ijl.: tf. Junström, Karl Arvid, Socionom, 18,


Sida 294

Arvika distrikt ' Skyddskønsulent. Lindberg, Jonas Georg, Socioa nom, 19, 65.


Sida 296

Solna polisdistrikt Polismästare. Nyqvist, Carl Georg, 10, 65.


Sida 297

Ängelholms polisdistrikt Polismästare. Liljeberg, Ragnar Georg, RNO,


Sida 301

Kristianstads län Sahlin, Ernst Georg, Fil.M., Rektor, RNO, 01,


Sida 307

Ambassadrâd Ljungdahl, Gunnar Johan Georg, J.K., 20, (65)66.


Sida 308

ISRAEL Sändebud Siegbahn, Bo Lennart Georg, J. o. Fil.K., RNO,


Sida 317

SFR 27 331 San-Ek, one Sixten Georg, TK" Sjö_ Francisco). manspräst, 28, 66.


Sida 319

Halifax Handelssekreterare Bohm, Axel Georg, 24, (62)


Sida 335

Varberg. Almqvist, Carl Georg, Konsul, RVO ,


Sida 336

Strömstad. Blomström, Ralph Georg, 11, 59.


Sida 345

Wijkmark, Bo Axel Georg, Överste, KS01kl, 08,


Sida 349

CivilmilitÀr personal Ehnbom, Bo Karl Georg (Gen.maj0rs tj.kl.), Fil.K., Civ.ing., fd. Arméöverdirektör, KNO, RVO, LKr VA, 99, 64.


Sida 380

Majorer Rudling, Bertil Edvard Georg, RSO, RVO, 97, 40.


Sida 385

Kaptener Wally, Karl Georg [85c], 14, (46) 49.


Sida 419

Överstar Blomquist, Helge Karl Georg [80], KSO, 10, 61.


Sida 421

Berg von Linde, Wilhelm Walter Bertil Georg,


Sida 432

Verksamhetsområde Gotlands läns landstingskommun Pettersson, Axel Georg, Skyddskonsulent [226],


Sida 434

(Biblioteksgatan 9, Stockholm C) Pettersson, Axel Georg, Skyddskonsulent [226],


Sida 435

Gävleborgs län Gärdby, Uno Georg, 05, 47, Höghammar (Bollnås).


Sida 441

Lindgren, Lyckard Anders Johan Georg, M.L., RNO, 14, (50) 61, Söderåkra d:a.


Sida 456

63, Med. klin. V. Porjé, Isaac Georg, M.D., Docent, RNO, 12, (54) 66, Med. klin. VI, geriatr. klin.


Sida 469

Ludvika lasarett Östling, Karl Kristian Georg, M.D., Docent, 02,


Sida 473

Szt Olofs sjukhus (Visby) Nylund, Sixten Georg, M.L., 14, (60) 62, Styresman.


Sida 490

(Döbelnsgatan 54) Postmästare. Eriksson, Sven Georg, 10, (62) 66.


Sida 495

Personalchef Rystedt, Erik Georg, 19, e. o. 64.


Sida 498

Örnsköldsvik. Norrlinder, Sven Georg, 13, 48, Telekommissarie.


Sida 498

Personalchef Tiberg, Ernst Georg, 17, e.o. 66.


Sida 501

Byrådirektör Schirén, Karl Georg Åke, 07, e.ø. 66.


Sida 501

Byrådirektör Hakberg, Axel Herman Georg, 11, e.ø. 66.


Sida 504

l Förste driftsingenjör Renström, Stig Georg, Civ.ing., 14, 62.


Sida 506

Köping. Andersson, August Georg, Stat.insp.,03,


Sida 518

Bitr. länsarkitekt Elgheden, Arne Rolf Georg, Arkitekt, 06, e.0. 66.


Sida 524

[586] Lysekil Tullfärvaltare. Sundling, Olof Georg, 06, 66.


Sida 527

Hultmark, Åke Sune Georg, Kontnprost [666],


Sida 528

Helga Trefaldighet Kyrkoh. Josefsson, Axel Georg, T.K., Prost, LNO, 02, (44) 62 (adr. Uppsala).


Sida 540

0. Härja Kyrkoh. Nilsson, Lars Ivar Georg, T.K., K0ntr.prøst 66, LNO, 03, (50) 62 (adr. Tidaholm).


Sida 543

i Stigtamta 0. Runtuna. Lindqvist, Bernt Georg, T.K., 28, 62.


Sida 543

Västra Vingåker Kyrkoh. Ekström, Filip Yngve Georg, T.K., Kantnprøst 56, LNO, 04, 54 (adr. Vingåker).


Sida 552

Forserum o. Barkeryd Kyrkoh. West, Henning Georg, T.K., 07, (51) 62


Sida 553

BÀckaby o. Skepperstad Kyrkoh. Angser, Martin Georg, T.K., 08, (65) 66


Sida 557

Rörum o. Hallaröd Kyrkoh. Neymark, Nils Georg, T.K., 06, (43) 62


Sida 559

Kommin. Holm, Arvid Ernst Georg, T.K., 04, 53.


Sida 560

o. Gumlösa Kyrkoh. Agardh, Hans Birger Georg, T.K., 09, (44) 64 (adr. Vinslöv).


Sida 561

Ivö o. Kiaby Kyrkoh. Pemerup, Sven Georg, T.K., Fil.M., Kontnprost 59, LNO, 04, (50) 62 (adr. Gualöv).


Sida 561

Kommin. Franzén, Samuel Georg, T.K., 15, (57)


Sida 565

Skee o. Tjärnö Kyrkoh. Siverbo, Hans Georg, T.K., ll, 62 (adr.


Sida 571

Skållerud Kyrkoh. Järbel, Anders Georg, T.K., 13,62 (adr.


Sida 572

Kommin. Nordlund, Karl-Axel Georg, 31, 64.


Sida 573

Kyrkoh. Lundqvist, Axel Georg, T.K., Køntr.prost (59) 61, LNO, 06, (49) 62 (adr. Själevad 1).


Sida 577

Örnäset Kyrkoh. Dagertun, August Georg, T.K., LNO,


Sida 578

o. Gargnäs Kyrkoh. Waemér, Axel Olof Georg, T.o.Fil.K., Kontnprøst 59, LVO, 04, (39) 62 (adr. Sorsele).


Sida 579

Hultmark, Åke Sune Georg, Kontr.prost [666],


Sida 580

o. Väte Kyrkoh. Hultmark, Åke Sune Georg, T.K., Kantr.prost 62, LNO, 05, (39) 62 (adr. Sanda, Klintehamn).


Sida 582

Orkwta o. Frösunda Kyrkoh. Henriksson, Sigurd Georg, T.K., LNO,


Sida 588

Svenska kyrkans sjömansvård Ek, Olle Sixten Georg, Vicekonsul [238], Föreståndare för Sv. sjömansinstitutet i Alexandria,


Sida 593

lngebrand, Sven Georg, T.D., 20, 64, i dogmatik med symbolik.


Sida 608

Theander, Tage Harry Georg, M.D., 22, 64, i räntgendiagnosrik.


Sida 610

Toresson, Yngve Gunnar Georg, tf. Rektor [732d], 22, 61, ifysik.


Sida 615

Östling, Karl Kristian Georg, Överläkare [5002],


Sida 640

Huvudsekreterare Moll, Olof Georg, Lektor [700], 21, 64.


Sida 641

för vâg- o. vattenbyggnad Wästlund, Karl Georg, Tekn.D., KNO, LIVA, 05,


Sida 654

3, Malmö S) Rektor Stenquist, Erik Georg, Fil.D., Lektor, RNO, 06, (44) 60.


Sida 658

Kungl. Maj:t förordnad ordförande Samuelson, Karl Georg, Landshövd. [853], 11,


Sida 662

styrelseledamöter Hagström, Folke Anders Georg, J.K., fd. e.o.


Sida 667

l. Tel. 0498/164 31) 'ettersson, Axel Georg, Skyddskonsulent [226],


Sida 670

Byrådirektör Krooke, Torsten Georg, J.K., 18, 61.


Sida 674

Rektor Vakant, tf. Toresson, Yngve Gunnar Georg, Fil.D., Docent, 22, 66.


Sida 695

Jägmästare Kallstenius, Lennart Georg, e.o. Avd.direktör [130], RNO, 12, (55) 58, tf. Forsberg, Sten Wilhelm, 18, 59,


Sida 700

VÄSTERBOTTENS LÄN (Umeå) Ordförande Samuelson, Karl Georg, Landshövd. [853],ll, 65


Sida 706

VÄSTERBOTTENS LÄN (Umeå) Samuelson, Karl Georg, Landshövd. [853], ll,


Sida 716

Lundin, Yngve Eric Georg, Hortonom, 11, 64, Förste konsulent (trädg.ømr.).


Sida 719

VÄSTERBOTTENS LÄN (Umeå) Samuelson, Karl Georg, Landshövd. [853], 11,


Sida 722

Vid kontrollslakteri Hultsfred. Lundquist, Hans Evald Georg, 34, 64, Besiktningsveterinär.


Sida 728

60, Pajala d:o Tillström, Olof Erik Georg, 09, (44) 54, Kiruna d:o (adr. Vittangi).


Sida 729

Rektor lchmiterlöw, Carl Georg, M.o.Vet.M.D., Professor, KNO, LSLA, 16, 62.


Sida 741

7, Stochholm C) Överinspektörer Jansson, Hans Georg, Civing., ll, (61)62, Östra distr.


Sida 761

Avdelningschefer Lundborg, Einar Georg, J.K., KNO, 07, 54, Landssekreterare.


Sida 761

Länsrevisor Broström, Knut Georg, Civ.ekon., 27, 66.


Sida 766

Förste länsnotarier Skoglundh, Åke Lennart Georg, J.K., 32, 65.


Sida 770

Förste länsnotarie Hakelier, Nils Georg, J.K., 29, 63.


Sida 776

Landshövding Samuelson, Karl Georg, J.K., 11, 65.


Sida 782

Gatukontoret Ehrman, Carl Emil Georg, Civ.ing., RNO, 10,


Sida 782

Åsell, Carl Georg, Civ.ing., 24, 64, d:o.


Sida 793

Stadsfullmäktige (40) Lücklig, Karl Georg, fd. Skoldirektör, Iqml 8, 99,


Sida 824

Västerbottens län Länsarbetsnämnd Samuelson, Karl Georg, Landshövd. [853], 11, 65, Ordförande.


Sida 824

Sjömanshusombudsmän Karlström, Johan Georg, sjökapten, 04, e.ø. 61, Härnösand.


Sida 826

[838], Kristianstads län Lundborg, Einar Georg, Landssekret. [840],07, 62, Ordförande.


Sida 827

Västerbottens län Samuelson, Karl Georg, Landshövd. [853], ll, 66, Ordförande.


Sida 834

Kronofogdesekret. Ceder, Sven Georg, 36, e.ø. 65.


Sida 844

Emeriti Siegbahn, Karl Manne Georg, Fil. o. Tekn.D., Kmstk NO, LVA, LKr VA, Hed LIVA, Hed LVS,


Sida 864

Ehnbom, Bo Karl Georg, fd. Arméöverdirektör [281], 99, 49.


Sida 882

Övriga svenska ledamöter Siegbahn, Karl Manne Georg, Prof. emer. [930],


Sida 905

STYRELSE Blomquist, Helge Karl Georg, Överste [467], 10,


Sida 954

Statistiksektion Johnson, Axel Arne Georg, FILK., 09, (50) 58, Sektionschef Rationaliseringravd.


Sida 965

Karlshamn Enckell, Patrik Georg, J.K., 33, 65.


Sida 974

[1128] Ulricehamn Nilson, Nils Albert Georg, J.K., 02, 48.


Sida 991

Socialpolitisk sektion Svensson, Inge Georg, J.K. 29, 64, Direktör.:assist.


Sida 991

Tjänstemannasektion Odéen, Bengt Olof Georg [se ovan], 65.


Sida 1 005

ENSKILDA JÄRNVÄGAR Driftchef Edhborg, Tore Robert Georg, 22, 65.


Sida 1 024

(4451, 10, 63 "lv Ljungdahl, Axel Georg, General (4641,97, 53 °/6.


Sida 1 028

66 11/,,. _ Wijkmark, Bo Axel Georg, Överste 12731,08,


Sida 1 045

av Kungl. Svärdsorden [1520] Gärdin, Erik Georg, fd. Överste (15681,91, 34.


Sida 1 047

Kungl. Svärdsorden [1520] von Heijne, Carl Georg, fd. Major, RJ0h O, 93, 35.


Sida 1 051

Kungl. Svärdsorden [1520] Kinberg, Axel Olof Georg, fd. Kapten, 00, 50.


Sida 1 077

Siegbahri: Karl Manne Georg, Prof. emer. (9301,


Sida 1 085

Ehnbom, Bo Karl Georg, fd. Arméöverdirektör [281], 99, 58 5/6.


Sida 1 103

Bergfors, .Ian Olof Georg, Fä11läkare[386], 17,61.


Sida 1 126

Hagström, Folke Anders Georg, fd. e.0. Byrådirektör [717], 01, 59.


Sida 1 133

élorrdin, Carl Georg, Förste väging. [541], 12,63.


Sida 1 146

Lindgren, Lyckard Anders Johan Georg, Prov.läkare [484], 14, 66.


Sida 1 169

Siegbahn, Bo Lennart Georg, Sändebud (2351,


Sida 1 171

Sparre, Sigge Viktor Georg C:s0n, Greve, Jägmäst. [773], 10, 64.


Sida 1 187

Åsbrink, Oscar Georg, fd. Distnveterinär, 99, 56


Sida 1 188

Öhngren, Liss Oscar Georg, M.D., fd. Överläkare, 91, 48.


Sida 1 193

Hultmark, Åke Sune Georg, Kontnprost (6661,


Sida 1 234

Ehnbom, Bo Karl Georg, fd. Arméöverdirektör [281], 99, 52.


Sida 1 261

12, 65. ' Klange, Ragnar Georg, fd. Teaterchef, Stockholm,


Sida 1 315

Östholm, John Georg, fd. Avd.direktör, 93, 52.