Sveriges statskalender - 1967

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1967

Sveriges statskalender - 1967

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1967

Sveriges statskalender - 1967

Källa : FamilySearch

Resultat : NILSSON


Sida 52

Nilsson, Vera, f. Månsson 06, 62.


Sida 57

Nilsson, Sven-Eric Samuel, J.K., Departementsråd i Finansdepartementet, Assessor [66], 25, Konsultativt statsråd 64.


Sida 68

Nilsson, Erik, J.K., Departementsrád, RNO, 25,


Sida 70

Nilsson, Sven-Eric Samuel, Statsråd [48], Departementsrád, 25, 65, tf. Jungefors, Stig Lennart Sixten, HovrÀttsrád [69], 20,


Sida 71

Nilsson, Karl Gösta Harry, J.K., 19, e.o. (63) 65.


Sida 78

Nilsson, Sven-Eric Samuel, Statsråd [48], 25, 61.


Sida 83

Nilsson, Karl Valter, J.K., Tingssekret. [218], 35,


Sida 83

Nilsson, Bengt Gunnar, J.K., Tingssekret. [219b],


Sida 85

Nilsson, Nils Per-Erik, J.K., 30, 64, tjl.


Sida 98

Nilsson, Per Harry, Civ.ekon., 16, 66 tjl., tf.


Sida 101

Nilsson, Carl Thorsten Sigvard, 14, e. 66.


Sida 102

Nilsson, Nils Axel Rune, 20, e.ø. (63) 66, Förste byråintendent, intendentskøntøret.


Sida 102

Nilsson, Erik Arne, 17, tf. 66.


Sida 112

Nilsson, Nils-Erik, 27, 66.


Sida 115

Nilsson, Karl Gustav Agnar, Vet. M.D., Docent,


Sida 115

Nilsson, Per Olov Valentin, Fil.M., 29, e.ø. 62.


Sida 116

Nilsson, Nils Knut, Fil.K., 20, 63.


Sida 116

Boestad-Nilsson, Elsa-Karin Ingrid, FILK. ,25, e.o.


Sida 117

Nilsson, Lars-Otto, Fil.K., 36, e. 65.


Sida 121

Nilsson, Per Erik, Ing., 23, e. 67.


Sida 124

Nilsson, Nils Åke Harry, 18, e.ø. (57) 67.


Sida 126

Nilsson, Frans Josef, Redaktör, 15, 62.


Sida 126

Nilsson, Jan Hilding, Kanslirâd [56], 32, 65.


Sida 128

Nilsson, Edgar Olof Mauritz, Socionom [seovan],


Sida 129

Nilsson, Karl Göte, Socionom, 27, e. 64.


Sida 130

Nilsson, Harald Sigurd, Ombudsman i Sv. metallindustriarbetareförb., 15, 64.


Sida 130

Nilsson, Lars Arne, J.K., 31, e.o. 66.


Sida 130

Nilsson, Arvid Nikolaus, 03, 65


Sida 133

Nilsson, Nils Gunnar, Fil.M. [se ovan], 13, (60)


Sida 147

Nilsson, Nils Oskar, Pol.M., 35, e. 66.


Sida 149

Nilsson, Erik Oskar Torsten, RNO, 06, e.ø. 62.


Sida 154

Nilsson, Sven Gösta, Civ.ing., 17, e.o. 64. Chefför installatiønskøntøret.


Sida 156

Nilsson, Stig Oskar Börje, 22, e.ø. 66. Chef för färrâdskontøret.


Sida 157

Nilsson, Hans Gunnar, 35, e. 66.


Sida 158

Nilsson, Nils Rune, Civ.ing., 37, 65.


Sida 164

Nilsson, John Torsten Gunnar, Fil.K., 18,e.0. 66, Instrumentavd.


Sida 165

Nilsson, Karl Viktor Tore, Tekn. direktör [140],


Sida 169

Nilsson, Nils Gustav Teodor, 10, e.o. 66.


Sida 175

Nilsson, Ulf Olof Vilhelm, J.K., 30, e.ø. 66.


Sida 176

Nilsson, Stig Åke, 25, e.0. 65.


Sida 176

Nilsson, Karl Gustav, 32, e.0. 65, tjl.


Sida 181

Nilsson, Thora Inga-Lisa, f. Persson [1182],


Sida 187

Nilsson, Thora Inga-Lisa, f. Persson, Fil.L. [114],


Sida 187

Nilsson, Lennart, Bitr. taxerintendent [848], 24,


Sida 191

Nilsson, Nils Herbert Ingemar, Fil.L., LSk S, 17,


Sida 197

Nilsson, Lars Gothard, Landstingsdirektör [855d],


Sida 198

Nilsson, Sixten Clarence, Univ.lektor [682], 23, N


Sida 204

Nilsson, Sven Bertil, Civjägmäst., RNO, 19, 61.


Sida 212

Nilsson, Nils-Arvid, Fil.D. [se ovan], Docent, 26:


Sida 219

Nilsson, Allan Mattias Emanuel, Provningsing.,


Sida 220

Nilsson, Gunnar Sixten, Målerikønsulent, 17, 65.


Sida 220

Nilsson, Kaj Erik, F11.L., 28, e.ø. 65.


Sida 222

Nilsson, Johan Harry, Civ.ing., RNO, 06, tf. (65)


Sida 222

Nilsson, Karl Thore Richard, Civ.ing., 21, (63)


Sida 222

Nilsson, Ernst Lennart, Civ.ing., 26, tf. 66.


Sida 224

Nilsson, Ingrid Maria, J.K., 40, tf. 66.


Sida 225

Nilsson, Karl Birger, 20, e.0. 65.


Sida 225

Nilsson, Viktor Sigvard, 17, e.0. 62.


Sida 225

Nilsson, Knut Elof, 13, e.0. 64.


Sida 228

Nilsson, Eric Owe, 27, e.0. 65.


Sida 239

Nilsson, Karl Knut Alexius, 17, (64) 67, Byrådirektör.


Sida 252

Nilsson, Otto Ferdinand, FILL., Lantbrukare, RVO, 96, 63 (adr. Kungsängen). i Hamrin-Thorell, Ruth Lizzie, f. Hamrin,


Sida 253

Nilsson, Nils Yngve, Lantbrukare, RVO, 09, 64


Sida 254

Nilsson, Hanna Maria, f. Nygren 03, 60 (adr.


Sida 256

Nilsson, Karl Börje, Socionom, 30, 65 (adr. Kristianstad).


Sida 259

Nilsson, Henning Ferdinand, Ombudsman, 08,


Sida 259

Nilsson, Tore Ulrik, Predikant, 19, 65 (adr. Vännäs).


Sida 259

Nilsson, Jan-Ivan Nathanel, Lantbrukare, RNO,


Sida 259

Nilsson, Elis Birger, Bankofullmäktig [195], 15,


Sida 261

Nilsson, Elis Birger, Ombudsman, 15, 66.


Sida 265

Nilsson, Eric Ferdinand, Agronom, RNO, 05, 64.


Sida 277

Nilsson, Arthur Ludvig Charles James, J.K., 24,


Sida 282

Nilsson, Nils Sverker, Civ.ing., KNO, 04, 45, tjg.skyldig företrädesvis vid Österbygdens vattendomstol (adr. Stockholm).


Sida 284

Nilsson, Hans Gustaf Ola, J.K., 32, e.ø. 65.


Sida 286

Nilsson, Gottfrid Alexis Reinhold, 04, e.o. 65.


Sida 287

Nilsson, Kaj Gustaf, 22, 66.


Sida 291

Nilsson, Carl-Erik, 24, e.0. 65.


Sida 295

Nilsson, Nils Edvin, 08, 65.


Sida 298

Nilsson, Arne Wilhelm, 10, 65.


Sida 347

Nilsson, Richard, Öv.1öjtn. [306], 14, 65, Östergötlands d:o nr 4 (adr. Linköping).


Sida 352

Nilsson, Inge Gustav, 32, 64.


Sida 354

Nilsson, Kurt Tore Sören, 34, 65.


Sida 354

Nilsson, Jan Leif Arne, 33, 65.


Sida 357

Nilsson, Sten Orvar, RSO, 19, 61.


Sida 358

Nilsson, Lars Erik Anders, RSO, 19, 54.


Sida 358

Nilsson, Bengt Wilhelm, 29, 64.


Sida 358

358 Nilsson, Gert Ingvar, RSO, 14, 46.


Sida 360

Nilsson, Nils Arne Gert, 25, 61.


Sida 361

Nilsson, Johan Oskar, RSO, ll, 47.


Sida 366

Nilsson, Hans Ludvig, 25, 66.


Sida 367

Nilsson, Knut Folke, 30, 64.


Sida 367

Nilsson, Kurt Lennart, 23, 63.


Sida 367

Nilsson, Bruno Willner, 30, 63.


Sida 367

Nilsson, Kjell-Åke, 26, 65.


Sida 370

Nilsson, Jan Olof Gunnar, 30, 63.


Sida 373

Nilsson, Lars Tage Vidar, 33, 65.


Sida 376

Nilsson, Gösta Ragnar, RSO, 10, (55) 63.


Sida 377

Nilsson, Sven Olof, RSO, 23, 55.


Sida 377

Nilsson, Nils Birger, 25, 63.


Sida 382

Nilsson, Sven-Erik Anton, 27, 62.


Sida 384

Nilsson, Sven Birger Gösta, RSO, 16, 64.


Sida 384

Nilsson, Kjell Ove Elvir, e. Byrådirektör [523],


Sida 384

Nilsson, Karl-Gustav, 30, 63.


Sida 384

Nilsson, Bengt Ingvar, 29, 64.


Sida 385

Nilsson, Gunnar Reinhold, RSO, 19, 63.


Sida 385

Nilsson, Olof Gusten, 25, 62.


Sida 386

Nilsson, Lennart Thorsten, 37, 66.


Sida 388

Nilsson, Leif Gotthard, 31, 63.


Sida 395

Nilsson, Sten Börje Roland, RSO, LÖS, 21, 65.


Sida 397

Nilsson, Klas Yngve, Cheffär Luleå marina bevakningsområde, 25, 62.


Sida 397

Nilsson, Henry Svcn Alfred, RSO, 25, 58.


Sida 397

Nilsson, Rolf Erik, 29, 63.


Sida 397

Nilsson, Sven Börje, 26, 62.


Sida 400

Nilsson, Nils Oskar, RSO, 16, 47.


Sida 401

Nilsson, Sten Ingvar, 29, 63.


Sida 405

Nilsson, Josef Ragnar, 15, 62.


Sida 406

Nilsson, Sten Adolf, 33, 66.


Sida 406

Nilsson, Sven-Erik, 26, 66.


Sida 406

Nilsson, Roy Axel Valdemar, 28, 66.


Sida 411

Nilsson, Per-Ove, 26, 59.


Sida 412

Nilsson, Karl-Erik, 30, 62.


Sida 413

Nilsson, Christian, KSO1kl, RNO, 04, 65.


Sida 414

Nilsson, Martin Julius, RSO, 14, 45.


Sida 414

Höök-Nilsson, Nils Håkan, RSO, 08, 41.


Sida 416

Nilsson, Bernt Josef Christer, Civ.ing., 40, 65.


Sida 416

Nilsson, Bob Jerry, Civ.ing., 39, 66.


Sida 417

Nilsson, Hans Agne Bertil, 26, 66.


Sida 421

Nilsson, Lars Gunnar Sixten, 28, 61.


Sida 421

Nilsson, Hans Åke Lennart, 27, 64.


Sida 460

Nilsson, Harald Gottfrid, M.L., 09, (55)62, Lungklin.


Sida 462

Nilsson, Sven Eric Herman, M.D., Docent, RNO,


Sida 464

Nilsson, Lars Vilhelm, M.L., 30, 66, D:0 II.


Sida 468

Nilsson, Olle, M.L., RNO, 04 (50) 66, Lungklin.


Sida 469

Nilsson, Nils Gunnar, M.D., 16, 61, Öron-, näs-


Sida 473

Nilsson, Lars Bertil Fredrik, M.L., 26, (60) 67, Somatisk vård.


Sida 481

Nilsson, Gösta, 02, (49) 58, Eslöv (1870).


Sida 481

Nilsson, Nils Åke, 14, 57, Borrby (1918).


Sida 482

Nilsson, Nils Emil, 14, 61, Ed (1913).


Sida 483

Nilsson, Kerstin Hedvig Margareta, 00, (39) 57, Beckasinen i Karlstad (1912) m. ñlialapoteket Björken (Norrstrand) i


Sida 495

Nilsson, Karl Erik, 25, e.o. (65) 66.


Sida 495

Nilsson, Kjell Ove Elvir, Kapten [378], 19, e. 65.


Sida 496

Nilsson, Sune Manfred, Zl, 65.


Sida 499

Nilsson, Erik Folke, 13, e.o. 62.


Sida 501

Nilsson, Karl Josef Tore, 16, e.ø. 66.


Sida 527

Nilsson, Otto Torsten, Kontnprost [6621,04, 50, Luleå stifts norra insp.0mr. (Norrbottens län) (adr. Öjebyn).


Sida 533

Nilsson, Karl Martin, Häradsdomare, RVO, 97,53, utsedd av Kungl. Maj:t.


Sida 582

Nilsson, Curt Willi, T.K., 37, 66.


Sida 586

Nilsson, John Birger, Intendent, 24, 60.


Sida 590

Nilsson, Sven Augustinus, Fil.D., RNO, LGAA, LSk S, LHVS, 14, 55, i historia.


Sida 591

Nilsson, Bernt Ove, M.D., 29, 64, e. prosektøri anatomi.


Sida 592

Nilsson, Sixten Clarence, Fil.D., T.K., Gymnasieinsp. [1272], 23, 64, i statskunskap.


Sida 593

Nilsson, Sven Adolf Natanael, Fil.D., 29, 66,i systematisk botanik.


Sida 599

Nilsson, Nils-Arvid, e.o. Laborator [136],26, 65, i zoologi.


Sida 601

Hornwall, Margareta Anna Alfhilda, f. Olof Nilsson, Fil.L. [708 a], 11, 65.


Sida 604

Nilsson, Nils Hilding, Fil.D., 34, 66, laboratori matematik.


Sida 606

Nilsson, Kjell-Ove, T.D., 34, 66, i teologisk etik med religionsfilosofi.


Sida 606

Nilsson, Sven Eric Herman, Överläkare [499],


Sida 607

Nilsson, Nils Lennart, M.D., e.0. Bitr. överläkare,


Sida 608

Nilsson, Sven Erik, M.D., 27, 62, i praktisk medicin.


Sida 620

Nilsson, Sven Erik Göran, M.D., 31, 65, i anatomi.


Sida 623

Nilsson-Ehle, Hans Gregor Gunnar, Fil.D., RNO, LVVS, LLHS, 10, 57, i romanska språk.


Sida 626

Nilsson, Carl Börje Lennart, M.D., 19, 58, iøbstetrik o. gynekologi.


Sida 626

Nilsson, Nils Johan, M.D., 15, (57) 61, i klinisk fysiologi.


Sida 627

Nilsson, Stig Georg, M.D., 27, 66, i urologi.


Sida 632

Nilsson, Nils Åke Lennart, Fil.D., 17, 62, isla-viska språk.


Sida 633

Nilsson, Torbjörn, Fil.D., 30, 65, i litteraturhistoria medpoetik.


Sida 644

Nilsson, John Martin, Tekn.D., 29, 61, i organisk kemi.


Sida 646

Nilsson, John Erik Valter, Tekn.D., 20, 64, i strämningsmaskinieknik.


Sida 647

Nilsson, Björn Olle, Tekn.L., 34, 65, i elektronfysik II.


Sida 647

Nilsson, Jan Simon, Tekn.D., 32,65, i matematisk fysik.


Sida 648

Nilsson, Rolf Olof, Tekn.D., 27, 58, i øørganisk kemi.


Sida 649

Nilsson, Sven Gösta, Fil.D., LFS, 27, 63, i matematisk fysik.


Sida 653

Nilsson, Gustaf Ingemar, Fil.K., 34, 66.


Sida 655

Nilsson, Nils Lennart, Fil.M., 36, 66, i svenska o. engelska.


Sida 655

Nilsson, Lilian Ottilia Maria, f. Levinsson, Fil.M.,


Sida 660

Nilsson, Britt Inga Marie, M.D., 23, e. ø. 65, i klinisk køagulatiønsforskning (tjg. hos rådets f0rskn.enhet


Sida 661

Nilsson, Sven Augustinus, Prof. [682], 14, 66.


Sida 666

Nilsson, Karl Thorle, Körsnärsmäst., 21, 65.


Sida 668

Nilsson, John Sture Martin, Fil.M., Adjunkt, fd.


Sida 668

Nilsson, Gustav Eric, Godsâgare, KVO, 97, 58, Ordf:


Sida 671

Nilsson, Kjell Lennart, 22, 61, dzø, d:ø.


Sida 673

Nilsson, Ingegärd, f. Lindberg, FILM., 10, 64, i matematik, fysik o. kemi.


Sida 685

Nilsson, Torsten Bertil, Fil.M., 12, 55, Vara folkhögsk. (1918), Skaraborgs lÀn.


Sida 691

Axel-Nilsson, Christian Lukas Axel, Fil.K., 34,


Sida 698

Nilsson, Lars Torsten, 28, 66.


Sida 701

Nilsson, Nils-Erik, Skog.L., LSLA, 28, 64, iskogstaxering.


Sida 701

Nilsson, Ernst Hjalmar, Landshövd. [851], 04, 62.


Sida 704

Nilsson, Oskar Elis Bertil, Agronom, 17, 65, Färste Iantbrukskønsulenl.


Sida 705

Nilsson, Nils Ragnar, Agronom, RVO, 08, 65, Fârste Iantbrukskønsulent.


Sida 705

Nilsson, Leif Helmer, Agronom, 35, tf Ze.a. 66, Lantbrukskønsulent.


Sida 708

Nilsson, Björn Olof, Agronom, 37, tf. e. 66, Röbäcksdalen, Umeå.


Sida 709

Nilsson, Fredrik Vilhelm, Fil.D., Agronom, KNO, LSLA, LFS, 03, (46) 63, i frukt- o. bärødling (Alnarp).


Sida 710

Nilsson, Anna Eva Almina, Fil.D., 25, 65, i husdjurens näringsfysiologi.


Sida 710

710 Nilsson, Gerda, f. Lundström, Agr.D. [senedan],


Sida 711

Nilsson, Nils Mattias, Agronom, tf. Statsagronom [se ovan], 18, e.o. 63, tf. Henriksson, Lennart Johan Lars-Erik,


Sida 711

Nilsson, Alf Lennart, Fil.K., 19, 65 (Alnarp).


Sida 713

Nilsson, Fredrik Vilhelm, Prof. [785], 03, 56, Vice ordförande.


Sida 713

Nilsson, Valter Gunnar, Hortonom, 09, 54, i ekonomisk trädgárdsødling.


Sida 714

Nilsson, Otto Bernhard, Agronom, 14, 61, Östra Ljungby, Kristianstads län (adr. Östra Ljungby).


Sida 714

Nilsson, Per Åke Birger, Agronom, 25, 65, Bollerup, Kristiandstads län (adr. Bollerup).


Sida 716

Nilsson, Sten Anton, 06, (65) 66, Färste kansulent (trädg.omr.).


Sida 717

Nilsson, Nils Erik, Agronom, 08, 62, Färs-te kønsulent (husdj.omr.).


Sida 717

Nilsson, Hans Börje, Agronom, 32, 64, Ekonomikonsulenr.


Sida 718

Nilsson, Carl Gustav, Godsägare, KVO, 04, 56, Vice ordförande.


Sida 719

Nilsson, Karl Helge, Agronom, 13, 65, tj I. Första kønsulent (husdj.omr.).


Sida 721

Nilsson, Johan, 10, (45) 66, Tungelsta d:a.


Sida 723

Nilsson, Stig Holger Martin, 16, 57, Kristianstads d:ø.


Sida 723

Nilsson, Per Olof, 29, 63, Chefveterinär.


Sida 724

Nilsson, Nils Folke Gotthard, 05, (47) 55, Anderslövs d:ø.


Sida 724

Nilsson, Anders Sigurd, RNO, 06, (36) 49, Höörs d:ø.


Sida 724

Nilsson, Stig Inge, 25, 63, Kattarps d:ø.


Sida 726

Nilsson, Ola Ingemar, 32, 64, Veterinär.


Sida 727

Nilsson, Magne Lennart, 21, 62, Skogs d:o.


Sida 729

Nilsson, Torsten Edvin, Vet.M.D., 21, (55) 58, vid inst. för livsmedelshygien.


Sida 730

Nilsson, Karl Gustav Agnar, Forskn.chef [85],


Sida 735

Nilsson, Axel Gunnar, 18, tf. 67.


Sida 735

Nilsson, Johan Henrik Göran, 21, 66.


Sida 735

Nilsson, Karl-Axel, 19, 66.


Sida 735

Nilsson, Per Olof Henry, 34, tf. 66.


Sida 736

Nilsson, Nils-Olov, 25, 65.


Sida 740

Nilsson, Axel Filip, 15, e.ø. 66 (adr. Umeå).


Sida 741

Nilsson, Nils Ragnar, Prof. [785], 03, 57.


Sida 741

Nilsson, Börje Sigurd Valentin, Ing., 32, e. 65.


Sida 741

Nilsson, Aron Albert Ragnar, RNO, 08, e.o. 62


Sida 742

Nilsson, Karl Folke, Direktör [950e], 11, 60, utsedd av d:ø.


Sida 743

Nilsson, Ernst Tore Runar, Civ.ing., 31, e.o. (63)


Sida 747

Nilsson, Karl Folke, Direktör [950e], 11, 64, d:o.


Sida 771

Nilsson, Lennart, Civ.ek0n., e.o. Avd.direktör [118b], 24, 63, tf. Vilmark, Carl Uno, Förste taxeninsp. [854], 19,


Sida 781

Nilsson, Lars Gothard, Socionom, 10, 51, Landstingsdirektär.


Sida 781

Nilsson, Eric Ingvar, J.K., Kanslidirektör, 28,


Sida 782

Nilsson, Karl-Erik Bengt, 16, 67, Finanssekret. o. chefför finansavd.


Sida 783

Nilsson, Roland Sven Ivan, Bergsing., 08, 62, Färste ing.


Sida 790

Nilsson, Göran, TegelbrÀnnare, 10, 67, Förste vice ordförande.


Sida 791

Nilsson, Nils Ulrik Eskil, 06, 41, Stadskamrerare.


Sida 792

Nilsson, Kjell Erik, Civ.ing., 32, 59, Stadsing. (0.


Sida 793

Nilsson, Eric Sixten, Fil.K., 06, 46, Stadsbibliotekarie.


Sida 794

Nilsson, Jan Anders Bertil, FILK., 31, 58, Stadsbibliotekarie. { Inv. 13,734


Sida 795

Nilsson, Per-Axel Emanuel, Avd.chef, 20, 67, Vice ordförande.


Sida 795

Nilsson, Karl Gustaf, Kommunalråd, 04, 51.


Sida 795

Nilsson, Alf Gustav, Socionom, 27, 64, Stadskamrerare.


Sida 797

Nilsson, Sven Georg, Lantbrukare, 19, 67, Andre vice ordförande.


Sida 800

Nilsson, Knut-Arne, Arbetsstudieing., 16, 67, Andre vice ordförande.


Sida 801

Nilsson, Klas Ingmar [se ovanl, 24, 59, Stadskamrerare.


Sida 811

Nilsson, Sven Edvard, 08, 45, Stadskamrerare.


Sida 813

Nilsson, Karl Bertil, Civ.ing., 31, 64, Stadsing.


Sida 814

Nilsson, Sven Gunnar, 27, 62, Stadsing.


Sida 815

Nilsson, Sven Albert Sigvard, Lantmätare, 16,65, Stadsing.


Sida 818

Nilsson, Ernst Gunnar, Rektor, 25, 66, Ordförande.


Sida 825

Nilsson, Petter Henrik, 06, e.o. (66) 67, Byrådirektör.


Sida 827

Nilsson, Nils Gunnar, 14, e.ø. (66) 67, Byrådirektör.


Sida 838

Nilsson, Nils Martin Pzn, Prof. emer. [683e], 74,


Sida 839

Nilsson, Nils Ragnar, Prof. (7851,03, 44.


Sida 850

Nilsson, Nils Ragnar, Prof. [785],03, 45.


Sida 850

Nilsson, Fredrik Vilhelm, Prof. [785], 03, 49.


Sida 853

Nilsson, Nils-Erik, Prof. [777], 28, 66.


Sida 855

Nilsson, Robert Karlheim, Eug gm, 94, 44.


Sida 856

Nilsson, Gunnar Knut, Bildhuggare, RVO, Eug gm, 04, 62.


Sida 856

Nilsson, Vera, Målare, Eug gm, 88, 54.


Sida 869

Nilsson, Karl Viktor Tore, Tekn. direktör [140],


Sida 870

Nilsson, Karl Folke, Bergsing., Direktör, RVO, ll, 60.


Sida 871

Nilsson, Nils Ragnar, Prof. [785],03, 43.


Sida 872

lhlen, Alfred Nilssön, Direktör för A/S Strømmens Vaarksted, Oslo, 00, 45.


Sida 873

Nilsson, Bertil Sam Lennart, Tekn.L., 31, 67.


Sida 875

Nilsson, Sven Augustinus, Prof. [682], 14, 65.


Sida 877

Nilsson, Sven Augustinus, Prof. (6821, 14, 52.


Sida 878

Nilsson, Nils Herbert Ingemar, e.o. Förste arkivario (1211, 17, 66.


Sida 880

Nilsson, Nils Ragnar, Prof. [785], 03, 51.


Sida 883

Nilsson, Nils Martin Pzn, Prof. emer. (683e1,74,


Sida 883

Nilsson, Fredrik Vilhelm, Prof. (7851,03, 52.


Sida 884

Nilsson, Sven Gösta, Prof. (6931,27, 66.


Sida 886

Nilsson, Nils Martin Pzn, Prof. emer. [683e), 74,


Sida 887

Nilsson-Ehle, Hans Gregor Gunnar, Prof. [685],


Sida 887

Axel-Nilsson, Göran, Fil.D., Museichef, RVO,


Sida 893

Nilsson, Sten Börje Roland, Komm.kapten [445]>


Sida 894

Nilsson, Sven Augustinus, Prof. [682], 14, 57.


Sida 895

Nilsson, Nils Martin Pzn, Prof. emer. [683e], 74,


Sida 896

Nilsson-Ehle, Hans Gregor Gunnar, Prof. (685),


Sida 898

Nilsson, Nils Ragnar, Prof. [785], 03, 56.


Sida 946

Nilsson, Carl-Axel Berthold, Civ.ing., fd. Direktör, KVO, 98, 50, Vice ordförande.


Sida 950

Nilsson, Erik Torsten, Fil.K., 25, 61, Rektørfär Johannelunds teologiska institut.


Sida 962

Nilsson, Nils William, J.K., 27, 60.


Sida 967

Nilsson, Lars Emil Håkan, J.K., 24, 65.


Sida 971

Nilsson, Karl Alfred Harry, J.K., 12, 44.


Sida 974

Nilsson, David Nikolaus, J.K., 06, 48.


Sida 974

Nilsson, Nils Emil, J.K., 01, 37.


Sida 974

Nilsson, Sigurd Engelbrekt, J.K., RVO, 02, 40.


Sida 975

Nilsson, John Ejnar, J.K., 19, 54.


Sida 979

Nilsson, Carl Gustav, Godsägare [790], 04, 63, Vice ordförande.


Sida 983

Nilsson, Lars-Göran, Civ.ek0n., 33, 63.


Sida 988

Nilsson, Ernst Fritiof, Direktör, 09, 59.


Sida 990

Nilsson, Axel Manfred, 15, 61, Pressombudsman.


Sida 994

Nilsson, Erik Bertil Vide, 19, 65, Verkst. direktör.


Sida 998

Nilsson, Frans Josef [87e], 15, (53) 61, Redaktör.


Sida 1 001

Nilsson, Kurt Lennart Valdemar, 19,64, Redaktör.


Sida 1 002

Nilsson, John Ingvar, 35, (64) 66, Redaktör o. ansvarig utgivare.


Sida 1 014

Nilsson, Gunnar, J.K., fd. Lagman [1496], KNO lkl, 98, 56, Ordförande.


Sida 1 016

Nilsson, Gunnar, fd. Lagman [1493], 98, 56, Ordförande.


Sida 1 049

Höök-Nilsson, Nils Håkan, Kapten [464], 08,


Sida 1 058

Nilsson, Henry Sven Alfred, Kapten [446],25, 66.


Sida 1 058

Nilsson, Gösta Ragnar, Major [367], 10, 55.


Sida 1 058

Nilsson, Gunnar Reinhold, Major [380], 19, 64.


Sida 1 058

Nilsson, Gert Ingvar, Kapten [327], 14, 58.


Sida 1 058

Nilsson, Curt, Kapten [321], 13, 57.


Sida 1 058

Nilsson, Carl Alfred, fd. Major, RVO, 81, 27.


Sida 1 058

Nilsson, Sven Birger Gösta, Major [378], 16, 59.


Sida 1 058

Nilsson, Sten Börje Roland, Komm.kapten [445],


Sida 1 058

Nilsson, Richard, Öv.löjtn. [306], 14, 58.


Sida 1 058

Nilsson, Nils Holger, Major [302], 17, 60.


Sida 1 058

Nilsson, Nils-Erik, Kapten [450], 18, 63.


Sida 1 058

Nilsson, Martin Julius, Kapten [464], 14, 58.


Sida 1 058

Nilsson, Lars Erik Anders, Kapten [326], 19, 61.


Sida 1 058

Nilsson, Johan Oskar, Kapten [333], 11, 59.


Sida 1 058

Nilsson, Isak Einar, fd. Major, 98, 40.


Sida 1 058

Nilsson-Wiesel, Berndt Gustaf Reinhold, fd.


Sida 1 076

Nilsson, Nils Martin Pzn, Prof. emer. [683e], 74,


Sida 1 080

Nilsson, Gunnar, fd. Lagman [1493], 98, 58


Sida 1 091

Nilsson: Fredrik Vilhelm, Prof. [785], 03, 61


Sida 1 092

Nilsson, Klas Folke August, Hhövd. [217c], 06,


Sida 1 155

Nilsson, Nils-Oscar, Fil.L., Lektor, 13, 66.


Sida 1 155

Nilsson, Nils Alfred, Fil.M., Adjunkt, 04, 66.


Sida 1 155

Nilsson, Maria Soña, f. Bergstrand, Fil.M., Adjunkt, 08, 64.


Sida 1 155

Nilsson, Kurt Johannes, Fil.M., Adjunkt, 05, 66.


Sida 1 155

Nilsson, Knut August Malte, Överinsp. [100b],


Sida 1 155

Nilsson, Karl-Gunnar, Fil.K., fd. Kommerseråd, RVO, 92, 52.


Sida 1 155

Nilsson, Karl Elof, fd. Jägmäst., 01, 59.


Sida 1 155

Nilsson, John Sture Martin, Adjunkt [730b], 05,


Sida 1 155

Nilsson, Sven Augustinus, Prof. [682], 14, 59.


Sida 1 155

Nilsson, Sten Abram, Byrådirektör [135], 08, 59.


Sida 1 155

Nilsson, Olle, Överläkare (5001, 04, 62.


Sida 1 155

Nilsson-Ehle, Hans Gregor Gunnar, Prof. [685],


Sida 1 195

Nilsson, John August, T.K., fd. Kyrkoh., 98, 57.


Sida 1 195

Nilsson, Oscar Elvir, T.K., fd. Kyrkoh., 96, 60.


Sida 1 195

Nilsson, Nils August Alexander, T.K., fd.


Sida 1 195

Nilsson, Lars Ivar Georg, Kontr.prost (6171,03,


Sida 1 201

Nilsson, Gösta Halvar, Civ.ing., fd. Överdirektör, Direktör, RNO, 12, 62 19/11.


Sida 1 210

Nilsson, Karl Gustaf, sjökapten, Direktör, Olivos, Argentina, 87, 58 °/,.


Sida 1 210

Nilsson, Sven, Civ.ing., Operasångare, Stockholm,


Sida 1 210

Nilsson, Gustav Eric, Godsägare [730b], 97, 66 *l/a.


Sida 1 210

Nilsson, Carl Gustav, Godsägare [790], 04, 65 4/5.


Sida 1 210

Nilsson, Carl-Axel Berthold, fd. Direktör [1148],


Sida 1 210

Nilsson, Adolf Gotthard, fd. Direktör, Älmhult,


Sida 1 219

Axel-Nilsson, Göran, Museichef (10451,07, 52.


Sida 1 256

Ingvar-Nilsson, Agnes, Isby gård, Karpalund, 91,


Sida 1 277

Nilsson, Einar Magnus, fd. FörsÀkndirektör [1400], 99, 53.


Sida 1 277

Nilsson, David Emanuel, fd. Förste revisor, 86,


Sida 1 277

Nilsson, Christian Vitalis, fd. Förste revisor, 87,


Sida 1 277

Nilsson, Carl Alfred, fd. Major [1520], 81, 19.


Sida 1 277

Nilsson, Bengt, J.K., Kammarråd, 94, 47.


Sida 1 277

Nilsson, Axel Arthur, fd. Redaktör, Visby, 95, 57.


Sida 1 277

Nilsson, August Leander, fd. Övering., Södert?EURlje,


Sida 1 277

Nilsson, Alfred Richard, Fil.M., fd. Byrådirektör,


Sida 1 277

Nilsson, Albin Christian, fd.Trafikinsp., 92, 51.


Sida 1 277

Lid-Nilsson, Berthold Hartvig Urban, Fil.K., fd.


Sida 1 278

Nilsson, Håkan David Leonard, Möbelarkitekt, Stockholm, 86, 48.


Sida 1 278

Nilsson, Gustav Hugo Augustinus, FILM., GodsÀgare, Tuna, 90, 53.


Sida 1 278

Nilsson, Thure Andreas, fd. FörsÀljn.direktör, Stockholm, 97, 59.


Sida 1 278

Nilsson, Ernst Alfred. Fil.K., fd. Skolinsp., 94, 48.


Sida 1 278

Nilsson, Erik Berner Vallentin, fd. Trañkinsp.,


Sida 1 278

Nilsson, Eric Samuel, T.o.Fil.K., fd. Rektor, 92,


Sida 1 278

Nilsson, Robert Karlheim, Skulptör (9421,94, 49.


Sida 1 278

Nilsson, Otto Ferdinand, Lantbrukare [160b], 96,


Sida 1 278

Nilsson, Oscar Alfred, fd. DistnveterinÀr, 96, 54.


Sida 1 278

Nilsson, Nils, fd. Disponent, RöbÀcksby, 87, 43.


Sida 1 278

Nilsson, Karl-Gunnar, fd. Kommerserâd [1550],


Sida 1 278

Nilsson, Karl Edvin, fd. Elektroing., 89, 51.


Sida 1 278

Nilsson, Josef Arvid Einar, GodsÀgare, Rockneby, 84, 50.


Sida 1 278

Nilsson, John Emil, fd. Trañkinsp., 91, 52.


Sida 1 278

Nilsson, Johan, Ing., fd. Direktör, Göteborg, 91,


Sida 1 278

Nilsson, Hjalmar Fredrik Oscar, Bokhandl., Kalmar, 93, 62.


Sida 1 278

Nilsson, Henning Wilhelm, Direktör, Åhus, 98,


Sida 1 278

Nilsson, Hans-Olof, fd. Ombudsman, Sunne, 84,


Sida 1 278

Nilsson, Hans, fd. Sjukl Lintendent, 80, 34.


Sida 1 278

Nilsson, Gustaf Albin, Fil.D., fd. Överassist.,


Sida 1 278

Nilsson, Gunnar, fd. Slöjdinsp., Stockholm, 80,


Sida 1 278

Nilsson, Georg Vilhelm, fd. Bankdirektör, Örebro, 97, 61.


Sida 1 278

Nilsson, Sven Martin, fd. Grosshandl., Sölvesborg,


Sida 1 278

Nilsson, Sigurd Engelbrekt, Advokat [1128], 02,


Sida 1 278

Nilsson-Tannér, Per Emanuel, Tidn.man, Författare, Tandsbyn, 04, 61.


Sida 1 317

Nilsson, Otto Torsten, Kontnprost [662], 04,


Sida 1 317

Nilsson, Fritz Natanael, T.K., Prost, 84, 42.