Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Källa : FamilySearch

Resultat : ERSSON


Sida 38

såldes i smyg af bonden Jan Ersson i Tipa hos någon guldsmed i Stock¬ holm. Tre inlemnades 1846 till Statens


Sida 38

Fjerdingemannen Erich Ersson i Enneberga berättar sigh hafva gambla Mun Jce Bref, men dess egentliga innehåldh


Sida 48

Karl Anders, Gustaf Jons, för Jan Ersson, Karl Anders¬ son o. s. v. Spil, m., spån, takspån.


Sida 97

Ersson, M., häradsdomare. Vessland. (Ut¬ gången.) von Essen, G. A. F. W., grefve, öiverhofstallmästare, R. o.j