Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Källa : FamilySearch

Resultat : HORN


Sida 18

kanslipresidenten och riksrådet grefve Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm, som föddes


Sida 19

af ofvan nämde grefve Arvid Bernhard Horn och hans 3:dje fru. Genom detta gifte blef Stenbock egare äfven af slottet,


Sida 19

18 December med grefvinnan Fredrika Eleonora Horn, som föddes 1721 den 31 Januari och dog 1750 den 8 April, dotter


Sida 26

Greve Axel Baner, Catharina Ebba Horn anno 17362). Hon skänkte äfven till kyrkan en af drottning Ulrika Eleonora henne


Sida 26

Gift 1708 med friherrinnan Katarina Ebba Horn, som föddes 1666 och dog 1736, dotter af riksrådet och fält¬ marskalken friherre


Sida 28

Carelen, den Högvälborne Herre, Herr Bengt Horn, Friherre och Herre till Aminne, Herre till Ekebyholm, Ridö, Djursö, Frösswik, Mustila och