Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Tidskrift - Bd. 1, Hft. 4 (1875)

Källa : FamilySearch

Resultat : PLANTING GYLLENBÅGA


Sida 32

dog 1674, dotter af generalmajoren Erik Planting-Gyllenbåga och hans första fru, född von Gadovv. 2:o med Maria Hedvig von Buxhöfden,


Sida 32

Gift l:o med sin stjufsyster Brita Planting Gyllenbåga, som dog 1674, dotter af generalmajoren Erik Planting-Gyllenbåga och hans första fru,


Sida 33

Tott blef omgift med generalmajoren Erik Planting Gyllenbåga, i hans. 2:dra gifte (Riddarhusstamtaflan).


Sida 61

Planting Gyllenbåga, dotter af ryttmästaren Jonas Planting Gyllenbåga (anf. st. och Biddarhusstamtaflan).


Sida 61

son till föregående. Gift med Anna Planting Gyllenbåga, dotter af ryttmästaren Jonas Planting Gyllenbåga (anf. st. och Biddarhusstamtaflan).


Sida 65

1658, en gåfva af Herr Erik Planting Gyllenbåga och hans fru Brita Tot11). På ett par andra dylika står: Andreas