Vasa illustrata : En borgerlig och kyrklig kulturbild med anledning af femtio-årsfesten, som firades i den Svenska Ev. Lutherska församlingen i Vasa, Minn., den tjugutredje och tjugufjärde juni nittonhundrafem

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Vasa illustrata : En borgerlig och kyrklig kulturbild med anledning af femtio-årsfesten, som firades i den Svenska Ev. Lutherska församlingen i Vasa, Minn., den tjugutredje och tjugufjärde juni nittonhundrafem

Vasa illustrata : En borgerlig och kyrklig kulturbild med anledning af femtio-årsfesten, som firades i den Svenska Ev. Lutherska församlingen i Vasa, Minn., den tjugutredje och tjugufjärde juni nittonhundrafem

Källa : FamilySearch

Vasa illustrata : En borgerlig och kyrklig kulturbild med anledning af femtio-årsfesten, som firades i den Svenska Ev. Lutherska församlingen i Vasa, Minn., den tjugutredje och tjugufjärde juni nittonhundrafem

Vasa illustrata : En borgerlig och kyrklig kulturbild med anledning af femtio-årsfesten, som firades i den Svenska Ev. Lutherska församlingen i Vasa, Minn., den tjugutredje och tjugufjärde juni nittonhundrafem

Källa : FamilySearch

Resultat : PETERSON


Sida 26

25 EDWI. PETERSON. OLOF PETERSON .


Sida 26

NILS PETERSON. MRS N. PETERSON.


Sida 26

NILS PETERSON. MRS N. PETERSON.


Sida 27

fb NIKLAS PETERSON. BIRS N. PETERSON . KJ ERSTI IBETERSON. HENRY PETERSON.


Sida 27

fb NIKLAS PETERSON. BIRS N. PETERSON . KJ ERSTI IBETERSON. HENRY PETERSON.


Sida 27

PETERSON . KJ ERSTI IBETERSON. HENRY PETERSON.


Sida 28

ÃIATHILDA PETERSON. OLOF PETERSON.


Sida 134

CARL PETERSON OCH HUSTRU.


Sida 200

nattvardsgång, den förstai Vasa, hos Nils Peterson, som hade ett rymligt stockhus. Undergudstjänsten var jag mycket besvär-ad af frossa,sä att


Sida 202

Nils Peterson och hustrun Elna .lönsdotteig han från Stoby, hon från Ilåiglinge, Kristianstads lån, kommo


Sida 204

Olof Peterson med hustru och sonen Edvard kom_ Ino hit 1854 från Stoby: boddei to.vn


Sida 204

Brodern Niclas Peterson från Stoby och hustrun Helena Olsdotfer' från Finja., Kristiznistatls låin,kommo hit 1.854,hon död:


Sida 204

Bröderna Carl och Gustaf Peterson från Arvika kö203


Sida 210

Carlson på två år och Olof Peterson på tre år.


Sida 211

i Pecatonica, Ill.,någon tid, Sven Peter Peterson med familj från Kisa, 210


Sida 217

p Den då vavarande kassören, John W. Peterson, som hade mycket arbete och besvär med att inkassera och utbetala medlen


Sida 218

P. O. 'Dildercj.uist, Sven Olsson, Sven P. Peterson och Andrew P. Johnson. Alla skulder betalades i rätt tid, och ingen


Sida 228

Karna, eller Chersti, gift med Nils Peterson, en af "charter members", och bor i Hallock, Minn., Anna (mrs. P. T.


Sida 238

socken 1838, och hans son Arthur Peterson föddes i Vasa 1871.


Sida 238

dötrtrarna mrs Ilagman och mrs Abram Peterson och deras barn och barnbarn.


Sida 239

till Amerika. Hans moder, Anna Lisa Peterson, var född 1809 i Sandsjö socken i Kronobergs län och flyttade med föräldrarna


Sida 240

släkt i Amerika är Carl Johan Peterson i (iöta-roten på sec. 19 i Town of .I<"eafherstone. Han kom hit från


Sida 240

Elin och var syster till Peter Peterson, Per på Nyêiiig'",som var nâimndeman och en from och råitfskatffens Inan. Till denna


Sida 240

Larson är gift med Ann-a Sofia Peterson från Öjaby, af Bosgárd-släkten, och deras barn äro: Victor, Arvid och Martin. Lawsonhar


Sida 243

1862 höll miss Lovisa Peterson från Örserum, Grenna, sedermera gift med pastor A. Jackson, skola och fortsatte därmed


Sida 244

och beslutades därvid att kalla Lovisa Peterson till småbarns-skollärarinna, hvilken kallelsehon också antagit samt höll förliden höst en termin i


Sida 245

mrs. Clara Miller, mrs. * Mary Peterson m. fl., m. fl.


Sida 256

30. John W. Peterson af komp. I, 6:te Minnisota inf. regemente, förut bekant.


Sida 256

34. Sven Peter Peterson af lcomp. LI,2 Minn. inf.


Sida 264

Niklas Peterson, P. G. Lundqvist, 012 Anderson och Salomon Nilson.


Sida 264

Peter Nilsson, Carl Carlson och Olof Peterson.


Sida 264

Nils Svenson, Lars Frenn och Sven Peterson.


Sida 264

John W. Peterson.


Sida 265

Peter Peterson. 1862


Sida 265

Niklas Peterson, Gustaf Carlson och Jöns I Pehrson. 1896


Sida 266

Sven Peterson och A. Westerson.


Sida 266

Sven Turner, L. Engberg och Johannes Peterson.


Sida 269

Sven Peterson.