Vestgöta nation i Lund, 1683-1910 : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Vestgöta nation i Lund, 1683-1910 : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Vestgöta nation i Lund, 1683-1910 : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Källa : FamilySearch

Vestgöta nation i Lund, 1683-1910 : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Vestgöta nation i Lund, 1683-1910 : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Källa : FamilySearch

Resultat : OLOFSDOTTER


Sida 27

i Skeby Sven Farmansson och Anna Olofsdotter, f. i (Harstad, nu) Vaderstad 6 juni 1742, stud. östg. 1766, fil. kand.


Sida 28

O. (f. 1715 1'-1801) och Maria Olofsdotter Dross (f. 1727), f. i Tjellmo 23 jan. 1765, stud.


Sida 38

Andreas Wetlenius (T 1688) och Elin Olofsdotter.


Sida 42

af bonden Anders Asmundsson och Cecilia Olofsdotter, f. i Forsshall i Flo


Sida 93

af bonden Anders jonsson och Kerstin Olofsdotter, f. i Varegärden Fullestad 24


Sida 116

af bonden Lars Eriksson och Anna Olofsdotter, f. i)Hool 31 maj 1764, stud.i Ups. 1786, magister i Lund 1790, docent


Sida 141

1861) i hvars gifte med Ingrid Olofsdotter (f. 1791 'l' 1874) föddes sonen Erik Andersson (f. 1825, hem-


Sida 141

sitt 1749 ingångna gifte med Anna Olofsdotter (E1722


Sida 143

af soldaten Anders och Catharina Olofsdotter, f. på Skär i Gökhem 1 nov.


Sida 158

ai snickaren johannes L. och Maria Olofsdotter, f. i Skara 12 juni 1805, gravör i Lund, "r derstades ogiit 18


Sida 165

gift i Borås 1722 med Anna Olofsdotter Hallman, 2) johan johansson Carling ef. 1657, korporal, slutligen förare vid öfversten frih.


Sida 174

af bonden Anders Bengtsson och Maria Olofsdotter, f. i Bitterna 10 sept.


Sida 231

Andersson i Aby Lillegård och Christina Olofsdotter, f.i Algutstorp 18 nov. 1846, dimitt. från Lunds priv. lärov., prestvigd 1880, kyrkoherde


Sida 235

landtbrukaren Wallentin Larsson och Johanna Maria Olofsdotter W/'esterrnztrkç f. i Börstig 5 nov. 1853, dimitt. från Jönköping, stud. i Ups.


Sida 270

af landtbrukaren _Iosef Gabrielsson och Lovisa Olofsdotter, f. i Torpa 20 nov.


Sida 287

'i' 11/1), gift 1740 med Lisken Olofsdotter .Varberga Brorsöner till Anders och Jonas Blomgren voro :mtagligen Peter Blomgren (f. 1734,