Nederlandsche staatscourant, 1863-10-07

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Nederlandsche staatscourant, 1863-10-07

Nederlandsche staatscourant, 1863-10-07

Källa : Delpher Kranten

Nederlandsche staatscourant, 1863-10-07

Nederlandsche staatscourant, 1863-10-07

Källa : Delpher Kranten

Resultat : Olson


Sida 3

Miria Franke, Huisvrouw van Johan Frederik Olson , wonende te Kotterdam , ten deze domicilie kiezende ten kantore van den


Sida 4

de tweede maal Gedagvaard: Johan Frederik Olson voornoemd, gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf is onbekend, gevolgelijk mijn