25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Källa : Internet Archive

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Källa : Internet Archive

Resultat : NO


Sida 14

är medlem af logen Gustaf Vasa No. 4. var stormästare aren 1903-1905 samt är hedersmedlem af storlogen, har utfördt ritningarna


Sida 15

Birger Jarl No. 3, Gustaf Vasa No. 4 och Tegnér No. 5.


Sida 15

Birger Jarl No. 3, Gustaf Vasa No. 4 och Tegnér No. 5.


Sida 16

äfven att den nybildade systerlogen Diana No.


Sida 17

hade sedan fr)rra nnitet logerna André No. 13 och Linneé No. 14 organiserats samt voro representerade vid mötet.


Sida 18

No. 20, Valkyrian No. 21, Ingeborg No. 22, Skandia No. 23, Svea No. 24 och Victoria No. 26. Rapporten visar


Sida 18

23, Svea No. 24 och Victoria No. 26. Rapporten visar äfven att distriktmästaren med stort nit arbetat för logernas bästa


Sida 20

På förslag af logen Birger Jarl No. 3 att undersökning göres huruvida ett för orden gemensamt ålderdomshem skulle kunna uppehållas


Sida 21

året, nämligen Skandia No. 61, Oscar IT No. 69, Waldemar No. 71 samt Lief Ericson


Sida 21

61, Oscar No. 69, Waldemar No. 71 samt Lief Ericson


Sida 23

Birger Jarl No. 3 och Diana No.


Sida 23

Genom inbjudan af logerna Birger Jarl No. 3 och Diana No.


Sida 24

På förslag af logen Prins Gustaf No. 83 behandlades för första gången frågan om ett ordensorgan, men som det ansågs


Sida 26

Göta Lejon No. 19 och Ingeborg No.


Sida 28

logerna Linné No. 14 och Victoria No. 26 hölls nittonde mötet i Middletown, onsdagen den 28 oktober 1914.


Sida 29

Birger Jarl No. 3 och Diana No. 6, lördagen den 2 september 1916.


Sida 29

på inbjudan af logerna Birger Jarl No. 3 och Diana No. 6, lördagen den 2 september 1916.


Sida 30

På inbjudan af logen Oscar No. 30 hölls mötet å Chamber of Commerce Hall, Norwich, lördagen den 1 september


Sida 44

tog commandoklubban i logen Gustaf Adolph No. 17.


Sida 49

Logen Birger Jarl No. 3, OEN 29 september 1895 sanunanti-äclde, på anmodan af Geo.


Sida 54

Logen Gustaf Vasa No. 4.


Sida 55

samt intogs i logen (Justaf Vasa No. 4 den 2 februari 1898 och valdes samma år till protokollsekreterare samt senare


Sida 66

Logen Diana No. 6, TT icke allt som händer den 1 april är lustigt eller narrakti""'t,


Sida 80

23 februari 1899 organiserades logen André No. 13 i Cromwell af förre distriktmästaren C. Wm. Malmquist och distriktsekreteraren Oscar Peterson


Sida 80

Logen Andre No. 13.


Sida 83

nämnda tid. Chartermedlem of logen Linn No. 14, Vasa Orden, och dess förste delegat till distriktmötet i New Britain den


Sida 96

logen Göta Lejon samt systerlogen Ingeborg No. 22 städse arbetat i harmoni bevisas af att man icke kan skrifva logens


Sida 106

Oskar Petterson från logen Gustaf Vasa No. 4, Wallingford, samt bröderna N. N. Lind och John A. Anderson från logen


Sida 116

Oskar Petterson af logen Gnstaf Vasa No. 4, Wallingford, Conn., hvilken på ett mästerligt sätt framhöll nyttan af att tillhöra


Sida 116

Logen Ingeborg No. 22.


Sida 119

LOGEN INGEBORG NO. 22 F. D. ORDFÖRANDE Sittande: Hanna Hallberg. Ingeborg .'svenson, Betty Stlgberg, Christina Heninie,


Sida 143

Ludwig Anderson, tillhörande logen Ragnar No. 10 i Worcester, beslöto att börja en loge af A^asa Orden i Norwich.


Sida 143

Logen Oscar No. 30, OA våren 1901 kommo många svenskar till Norwicli från olika platser i


Sida 155

Logen Oscar II No. 69.


Sida 156

LOGEN OSCAR II NO. 69 REPDRAGNINGSLAG Vänster till höger: Alfred Johnson, Theodor Xelson, Hilding Håkanson, Joh


Sida 158

Hägglund, båda från logen Birger Jarl No. 3, New Haven.


Sida 158

Logen Prins Gustaf No. 83.


Sida 159

denna stora unionen. Logen Prins Gustaf No. 83 har all anledning att känna sig stark och som synes, gå en


Sida 180

1899, var en af logen Oscar No.


Sida 195

Birger Jarl No. 3 och Diana No. 6 i New Haven anordna Vasadagen i New Haven den 21 juni 1914.


Sida 195

att tillsammans med logerna Birger Jarl No. 3 och Diana No. 6 i New Haven anordna Vasadagen i New Haven


Sida 196

Göta Lejon No. 19 och Ingeborg No. 22 samt exekutiva rådet. Platsen var en naturskön park, kallad Amity Grove. De


Sida 198

välbefinnande hade kommittérade från logerna Victoria No. 26 och Linné No. 14 gjort sitt bästa, mat och förfriskningar serverades och