25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Källa : Internet Archive

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Källa : Internet Archive

Resultat : PETERSON


Sida 16

Pearson, Geo. K. Rose och Oscar Peterson.


Sida 17

Mathilda Sampson , 1). S., Oscar Peterson, V. T). S., John S. Österberg, kassör, N. N. Lind, C. M., John


Sida 17

M., Albin .Maonusoii, i). S.. Oscar Peterson: V. I). S., Ii. :.r.


Sida 18

Distriktmästaren Oscar Peterson uppläste en längre utförlig rapport, hvaraf framgick att under året hade 8 nya


Sida 42

Charles Larson Inre vakt J. Emil Peterson Yttre vakt John Cebelius Förtroendemän__Augnst Fredin, A. H. Svenson, John Cebelius Revisorer: Axel


Sida 42

Carlson Finanssekreterare Edward Cebelins Kassör Petrus Peterson Kaplan Mrs. Mathilda Lindgren Ceremonimästare John F. Svenson Vice ceremonimästare Charles Y. Larson


Sida 42

Revisorer: Axel Hallström, J. Emil Peterson,


Sida 54

voro som f()Ijer : Ordfih-ande, Oscar Peterson, .'ice ordfcirande, Hjalmar C. Malmqnist, Protokollsekreterare, E. A. Sandström, Kassör, A. G. Olson,


Sida 66

Emma Lilja, ordf.. Mathilda Peterson, v. ordf., Amanda Södersten, prot. sekr,, Ida Karlson, fin. sekr., Lovisa Lindström, kassör,


Sida 69

K. Rose, Oscar Peterson, S. Lilja och Östberg, hvilka där förrättade offentlig installering af de vid det


Sida 70

Johnson , f. d. ordförande, Ivan Peterson, förtroendemän, F. M. Anderson, Chas. J. Johnson och L. Sandström, Under dessa år


Sida 72

som tjänade i tre år, John V. Peterson, Ludwig Bohman, C. G. Björling, Robert Carlson, Victor Olson, Andrew M. Johnson,


Sida 80

C. Wm. Malmquist och distriktsekreteraren Oscar Peterson från Wallingford ocli följande femton bröder utgjorde logens chartermedlemmar: Theodor Andei"son. Justus Börgeson,


Sida 82

mars 1899 af dåvarande distriktsekreterare Oscar Peterson från Wallingford, Conn., biträdd af storlogesekreterare Geo. K. Rose från New Haven. Flera


Sida 92

1900 i Waterbury af distriktmästaren Oscar Peterson oc]i storlogesekreteraren George K. Rose, hvarvid följande sexton medlemmar intogos i orden: Charles


Sida 92

E. A. Thunberg, vice ordförande, Victor Peterson , protokollsekreterare, Carl G. Holst , finanssekreterare, Albert Bengtson, kassör, Sven Olson, kaplan,


Sida 93

aktiva banbrytare: E. A. Thmiberg, Victor Peterson, Bengt Mattson, J. Ludwig Ahlstrand. A. M. Anderson, Alfred W. Cederholm, P.


Sida 108

Christensen, Hedvig Henrikson, Heda Anderson, Alma Peterson, Jennie Ahlquist, Lilliau Stenberg, Lillian Johnson, Alma Okenciuist.


Sida 124

Anderson, John Aron Anderson, Salomon Emil Peterson, Henning A. Anderson, Edvard Anderson, Eric L. Nordqvist, Peter L. Nordqvist, Aug. C.


Sida 125

hvarefter ordföranden presenterade distriktmästaren ].Ir. Oscar Peterson, som ledde organiseringen, biträdd af distriktsekreteraren Kristian Haglund, distriktkassören N. N. Lind samt


Sida 125

Berggren, Henning Anderson och S. Emil Peterson. Distriktmästaren utnämnde f. d. distriktmästare Albin Magnuson till logens deputerade.


Sida 134

Logen Svea organiserades af distriktmästaren Oscar Peterson vid ett möte hållet i Old Germany Hall, Union City, den 9 juni


Sida 135

Salmonson, Andrew Abrahamson, Andrew Ackerman, Alfred Peterson, August Westberg, Charles E. Pearson, Charles Hultberg, John Grisell.


Sida 140

Anderson, Hilma Sellers, Hanna Anderson, Jennie Peterson och Augusta Anderson. Två utaf dessa systrar ha genom döden blifvit bortkallade från


Sida 141

Xelson , revisorer, Carrie Mårtenson, Augusta Peterson oeli Matliilda Lundin. Uk här nämnas att syster Mårtenson är äfven i ar


Sida 144

distriktlogen Connecticuts dåvarande distriktmästare, herr Oscar Peterson från Walling-ford. 25 personer inskrefvos som cliartermedlemmar, och dessa voro : Hjalmar Boström,


Sida 155

datum och af I). ^I. Oscar Peterson intogos i Vasa Orden samt organiserade logen Oscar II.


Sida 157

Charles Anderson, Gustaf Swenson, John W. Peterson, Alfred Johnson, Oscar Löönqvist, Gustaf Nelson, Charles A. Anderson, John A. Peterson,


Sida 157

Förre 1). :.1. broder Oscar Peterson från Wallingford stiftade logen, livarvid broder Charles L. Anderson blef utnämnd att tjänstgöra


Sida 165

Tlnire Xelson, Oscar Larson (ledare), John Peterson, Carl Johnson.


Sida 175

Nils P. Peterson, finanssekreterare åren 1912-1915 samt ordförande 1916-1917, Gustaf T. Lundahl, ordförande 1912 samt


Sida 177

Hagelin, David Anderson, Nils Johnson, Fritz Peterson, Carl Isakson, Adolf Anderson, John Wester, Hjalmar Johnson, tillsammans 21 personer, hvilka nämnda