25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Källa : Internet Archive

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

25-Års historik öfver Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Källa : Internet Archive

Resultat : SWANBERG


Sida 26

John Kahre, Ellen Hanson, Andrew Swanberg.


Sida 29

Malmquist, B. August Olson och Andrew Swanberg.


Sida 180

ansträngningar och verksamt biträdd af Andrew Swanberg, medlem af logen Oscar No. 30 i Norwich, blefvo ett tillräckligt antal personer


Sida 181

och tillväxt och tillsammans med Andrew Swanberg nedlade ett intensift arbete för erhållandet af nya medlemmar, hvilket äfven lyckades, så


Sida 182

Broder Andrew Swanberg är den af logens medlemmar som är bäst känd bland Vasa syskonen här


Sida 188

14 augusti 1918, närvoro distriktmästaren Andrew Swanberg, f. distriktmästaren John W. Kahre, distriktsekreteraren A. M. Anderson samt åtskilliga bröder och