Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Källa : Internet Archive

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Källa : Internet Archive

Resultat : AF WEIMAR


Sida 40

Gustaf Ilorn, Joban Baner, hertigarna Bernhard af Weimar oc!i Georg at Luneburg m. fl. För Sverge talade äfveu mycket annat:


Sida 48

Böhmen. Likaledes lemnade hau åt Bernhard af Weimar herligdöraet Franken, flere smärre förläningar alt förtiga. När vid något dylikt tillfälle


Sida 49

också hans äldre broder, hertig Wilhelm af Weimar, utnämnd till konungens generallöjtnant, d. v. s. den, som näst Gustaf Adolf


Sida 49

vid Liitzen var det hertig Bernhard af Weimar, som vid konungens dödsfall egenmägtigt men med framgång öfvertog högsta befälet öfver


Sida 51

af sig sjelft och af Wilhelm af Weimar, Nedersaxen och Westfalen af Georg af l.ijneburg samt Kniphausen, Hessen af landtgrefven


Sida 53

var egentligen anförtrodt åt hertig Bernhard af Weimar. Men som denne för det mesta var sysselsatt uti södra kretsarna, förcrdnade


Sida 93

Hertig Bernhard af Weimar hade redan hunnit Böhmiska gränsen och hans förtroppar ända till Iiger, då


Sida 185

Hertig Bernhard af Weimar, om hvilken vi sedaa


Sida 186

för hans äregiriga företag. Hertig Bernhard af Weimar var, sade Hugo Grolius, den ende då lefvande Tyska furste, som genom