Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Källa : Internet Archive

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 07-08)

Källa : Internet Archive

Resultat : OXENSLJERNAS


Sida 20

konungens död sedermera ända till Axel Oxensljernas hemkomst, mottogo och bibehöllo bufvudledningen af alla ärender, voro Jakob Pe la Gardie,


Sida 231

var en Gustaf Adolfs och Axel Oxensljernas uppfinning att skafla staten penningar genom tullarna vid Danlzig, Königsberg och Memel. Efter


Sida 327

15. Axel Oxensljernas samtida ...... 114.


Sida 414

Axel Oxensljernas boning i Stockholm var en oansenlig byggnad öfverst på norra sidan af Storkyrko-brinken,