Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 29)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 29)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 29)

Källa : Internet Archive

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 29)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 29)

Källa : Internet Archive

Resultat : GYLLENBORG


Sida 39

kaperierna. Svenska sändebudet t London, Karl Gyllenborg, föreställde, huru fäderneslandet kunde på detta sätt få fred med alla sina fiender,


Sida 51

') Denne, son af reduktions-mannen Jakob Gyllenborg, sjelf utrustad med qvickhet, inbilloingskraft och lärdom, blef anställd vid svenska beskickningen i


Sida 51

den från England och från Karl Gyllenborg. ') Denne, son af reduktions-mannen Jakob Gyllenborg, sjelf utrustad med qvickhet, inbilloingskraft och


Sida 54

hvilken standom ledde oeb missledde Karl Gyllenborg. De äro ett förespel till de lysande men lättsinniga förhoppningar, med hvilka han


Sida 56

blott Karl Gyllenborg i London, Gustaf Gyllenborg i Fiolland och Erik Sparre i Paris, dock tyckes den hafva varit anad


Sida 56

och biand utrikes sändebuden blott Karl Gyllenborg i London, Gustaf Gyllenborg i Fiolland och Erik Sparre i Paris, dock tyckes


Sida 105

detta värf utsett Görtz och Karl Gyllenborg, och som sekreterare medföljde den vanliga handtlangaren Stambke. Görtz uppträdde, enligt vanan, med


Sida 106

sinnen. -) VI nämnde, att Kari Gyllenborg var bemyndigadt fredsombud jemnte Görtz. Den sistnämnde hade dock här, som öfverallt, Karls


Sida 195

ofvannämnde sina önskningar. Anförare voro Karl Gyllenborg, fordom vän och medarbetare åt Görtz och numera medtätlare ät Horn: och näst


Sida 197

uppsatt, som man tror, af Karl Gyllenborg eller af hans vänner. Den Döjde sig Icke med att ogilla de verkliga


Sida 217

Gyllenborg, Karl, s. 51, 43-64, 79, 97, 98, 100, 138, 151.


Sida 217

Gyllenborg, Jakob, s. 43.