Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 39)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 39)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 39)

Källa : Internet Archive

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 39)

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst (Volume 39)

Källa : Internet Archive

Resultat : FERSEN


Sida 23

herrar utom rådkammaren märkes främst Axel Fersen, partiets mest framstående man och slutligen dess förnämsta ledare, detta till följe af


Sida 119

skulle tagas Erik trahe eller Axel Fersen, ty ingen annan kom på livar i fråga.


Sida 120

Axel Fersen, andra sidans man, redan tillförene omständligen beskril Ven, var i fråga om blick,


Sida 151

just då inträdde i rumnnet Axel Fersen, åtföljd af deputerade från de tre andra stånden.


Sida 163

sin farligas U> motståndare, för Axel Fersen, att han, AWangel, för att i alla händelser vara beredd j)å det yttersta,


Sida 299

i mycket att tacka främst Axel Fersen och ') Skriftens iiinehäll iir oss obekant.


Sida 305

Olof Skötkoming, det blefvo nu Axel Fersen, riksakten och namnstämpeln för konung Adolf Fredrik.