Kungliga Svenska vetenskapsakademiens Årsbok (Volume 1-4, 1093-1906)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kungliga Svenska vetenskapsakademiens Årsbok (Volume 1-4, 1093-1906)

Kungliga Svenska vetenskapsakademiens Årsbok (Volume 1-4, 1093-1906)

Källa : Internet Archive

Kungliga Svenska vetenskapsakademiens Årsbok (Volume 1-4, 1093-1906)

Kungliga Svenska vetenskapsakademiens Årsbok (Volume 1-4, 1093-1906)

Källa : Internet Archive

Resultat : LINDSTRÖM


Sida 378

nep., Her Johan Salin, Her Petrus Lindström, Her Candid. Johannes Un^eus, Her Petrus Arctsedius, Her Daniel Solander och Her Mag.


Sida 700

Skänker: af förre statsgeologen Axel Lindström tolf stycken handskrifna kollegieböcker från Linnés, J. Gadolins, B. Liljeblads, P. Walerii, Chr.


Sida 708

assistenten vid riksmuseets mineralogiska afdelning Gustaf Lindström som ock professor Hj. Stolpes änka Wilhelmina Emerentia Stolpe f. Holmgren berättigade till


Sida 718

assistenten vid riksmuseets mineralogiska afdelning Gustaf Lindström afsked från och med utgången af år 1905 mot åtnjutande under återstående lifstid


Sida 786

Assistenten Gustaf Lindström, som alltsedan år 1861


Sida 803

af år 1905 lämnade assistenten Gustaf Lindström den plats vid afdelningen, som han förtjänstfullt fyllt under mer än fyratio år.