Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar (Volume 22)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar (Volume 22)

Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar (Volume 22)

Källa : Internet Archive

Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar (Volume 22)

Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar (Volume 22)

Källa : Internet Archive

Resultat : FREDRIKA


Sida 74

Skeppen Brehmen, Fredrika Amalia, Westmanland, Södermanland, Pommern, Veriten, Riga, Gottia nd 0< Ii .N rede ' :


Sida 78

Bkåne Fredrika Amalia. . . .


Sida 92

1710 kommenderade han skeppet Fredrika Amalia, och hlef då ined en liten brigg sänd mol en Dansk fregatt, som han


Sida 95

1712 som Chef på Fredrika Amalia. Var eljest, som det synes, oftast kommenderad i Finska viken, samt undkom en öfverhängande


Sida 99

1720 Chef på skeppet Fredrika Amalia. Dog 1732, barnlös.