Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem [microform] : historik, aktstycken, grundtankar, personligheter, eftermäle

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem [microform] : historik, aktstycken, grundtankar, personligheter, eftermäle

Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem [microform] : historik, aktstycken, grundtankar, personligheter, eftermäle

Källa : Internet Archive

Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem [microform] : historik, aktstycken, grundtankar, personligheter, eftermäle

Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem [microform] : historik, aktstycken, grundtankar, personligheter, eftermäle

Källa : Internet Archive

Resultat : ADOLFS


Sida 120

Gustaf Adolfs och reformatoms Olaus Petri ande finnes ännu kvar stark, manlig, lugn. En var


Sida 513

Biskop Gummerus anförde Gustaf Adolfs "grandiosa ord" om fäderneslandets majestät och Guds kyrka, som däruti vilar. Kristendomens djupa


Sida 814

erkänna att för kongressen i Gustaf Adolfs hemland icke motsatsen till romerska kyrkan bildade enhetspunkten". Den satsen har nämligen drivits


Sida 822

händer, men sedan blev hon Gustaf II Adolfs kyrka, hans, vilkens intåg i Riga sextonhundratjuguett av det frivordna Lettland trehundra


Sida 825

tillkommer: Kristian IV:s, Gustaf Vasas, Gustaf Adolfs och Karl XII:s förföljelser och grymhet".