Johan Vilhelm Snellman (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Johan Vilhelm Snellman (Volume 1)

Johan Vilhelm Snellman (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Johan Vilhelm Snellman (Volume 1)

Johan Vilhelm Snellman (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : VON ESSEN


Sida 30

1895 såsom enka efter brukspatronen Otto von Essen.


Sida 64

**) Meddelande af systern, enkefm Anna von Essen


Sida 111

sedermera professorn m. m. Carl Gustaf von Essen hafva af rest till hemmet, firade hon i början


Sida 111

som förvaltades af löjtnanten O. M. von Essen. Dennes son Otto och Anna Snellman hade förälskat sig i hvarandra, och


Sida 183

rädda Keppo såg från förstöring. Otto von Essen låg en längre tid sjuk på värvintern 1839, och Snellman utöfvade under


Sida 396

t. ex. af sin svåger Otto von Essen en skrifvelse, som ur religiös synpunkt allvarligen sökte framhålla det oriktiga i


Sida 417

äf-ven af kapten Snellmans svärson Otto von Essen och dennes maka. Den gamle, hvilken redan förut lefvat i en idévärld,


Sida 418

af besynnerlig svedenborgsk symbolik. Svärsonen Otto von Essen fick i uppdrag att förvara detta papper, hvilket var försedt med följande