Noraskogs arkiv: Berghistoriska samlingar och anteckningar, Volume 3

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Noraskogs arkiv: Berghistoriska samlingar och anteckningar, Volume 3

Noraskogs arkiv: Berghistoriska samlingar och anteckningar, Volume 3

Källa : Internet Archive

Noraskogs arkiv: Berghistoriska samlingar och anteckningar, Volume 3

Noraskogs arkiv: Berghistoriska samlingar och anteckningar, Volume 3

Källa : Internet Archive

Resultat : ABRAHAMSSON


Sida 39

14 Januari 1593, erhöllo riksrådet Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) till Ekeberg och lagmannen i Nerike frih. Karl Sture till Tullgarn, i


Sida 184

Zakarias Abrahamsson ............ 1.


Sida 412

gift med bergs- och nämdem. Henrik Abrahamsson i Fogdhyttan2, och en dotter Kerstin, för hvilken Olof Johansson i Skrekarbyttan (se


Sida 422

1) 1798 -12 med bergsm. Karl Abrahamsson i Skrekarhyttan, sexman, f. i Kil 1769 -* 10, + 1822 "91. 2)


Sida 444

Berättade nämden, att nämdem:n Henrik Abrahamsson pä Fogdhyttan vore med döden afgången, hvarföre. de i dess ställe föreslogo Olof


Sida 459

Hans Abrahamsson, ogift, drunknade vid uyårstiden 1711. Bland slägtens handlingar har äfven återfunnits följaude


Sida 460

Karl Abrahamsson, f 1728, ogift. Angående hans dödssätt innehåller häradsdomboken för 28/9 s. år en


Sida 480

Andersson warit skyldigh, säijandes, att Erich Abrahamsson wid Håmansstorph och Bengt Andersson i Nohra, tillijka medh sine Interessenter, ähre hftr