Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : AF VESTERÅS


Sida 187

en jaherre till dess beslut. Petrus af Vesterås, redan 4517 en tviflore på kyrkans aftats-lära, och 4527 likgiltig för kyrkans


Sida 323

till konung Gustafs kännedom. Biskop Petrus af Vesterås innehade sitt embete, ehuru bunden i sin verksamhet, till sin död 1534,


Sida 339

af Strengnäs (Olai vän) och Henrik af Vesterås. Sedan de anklagade först förnekat all förbrytelse, men sedan erkänt sig skyldiga


Sida 343

hans adjunkt, hvartill förordnades biskop Henrik af Vesterås, företogo redan hösten 1539 visitation i Vestergötland, hvarest den var full


Sida 350

öfver-flödige, fortforo åtminstone till namnet: Henrik af Vesterås kallade sig sjelf biskop, och så kallas äfven ifrån dessa åren Jöns


Sida 367

velat aflftgsna honom samma år Henrik af Vesterås dog, så alt nu Laur. Petri var den ende bilköpen.


Sida 389

samt tvenne ombud ifrån biskop Henrik af Vesterås, nemligen Petrus Andreae Svart, Henriks efterträdare, och Ericus Nicolai, jemte Olaus Petri


Sida 533

ordning, var erkebiskopen och biskop Erasmus af Vesterås. Den senare underrättar konungen redan våren 1575 att han dels infört dels


Sida 627

af Johan reformplaner, biskop Erasmus af Vesterås, icke utan sjelflbrebråelse för det biträde han lemnat i en sak som


Sida 665

snart derefter inlemnade äfven biskop Olof af Vesterås, i sitt å prestmöte i september 1592 samlade presterskaps namn. en böneskrift