Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : ANDREAS


Sida 97

till fruktbarhet inom Sverige. Erkedjeknen Laurentius Andreas blef sjelf vunnen för reformationens grund-+ satser, och lärjunge åt sin yngre medbroder


Sida 108

Laurentius Andreas vann vid konungens vistande i Streng-näs 1523 hans förtroende. Efter riksdagen derstädes kallades


Sida 163

författare äro benägne att antaga Laurentius Andreas vara den egentlige öfversättaren, så bekänna vi oss dock för detta antagande icke


Sida 237

muntert lif på Vesterås slott, Laurentius Andreas och Olaus Petri, för att bedja honom återtaga riksstyrelsen. Efter flera afslag och


Sida 289

i klostrens behandling konungen och Laurentius Andreas sökte i gernin-gen verkliggöra.


Sida 320

eller vist förutseende förekom, att Laurentius Andreas eller Olaus Petri ställdes på kyrkans främsta plats. De män som hittills varit


Sida 353

arbete: möjligt är ock att Laurentius Andreas dervid biträdt, äfvensom att biskop Bothvid af Strengnäs, hvilken anses hafva egt mycken


Sida 495

embete, såsom sedermera i striderna, Abraham Andreas från Ångermanland. Om dennas ungdom veta vi blott, hvad han sjelf omtalar, att