Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Svenska kyrkoreformationens historia (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : MAGNI


Sida 86

ordens ombudsman vid påfliga stolen. Petrus Magni, hvilkeo år 1499, då han var rektor vid Vad* stena skolor och kaplan


Sida 112

S:t Britas hus i Rom. Petrus Magni, som ock valdesf). Påfven bekräftade detta val, och Petrus, efter att hafva blifvrt


Sida 118

sak blif-. vit afgjon T**). Petrus Magni erhöll genast Vesterås stift, för hvilket han förband sig att erlägga en penningesumma,


Sida 131

återlemnades 4523 före konungavalet: när Petrus Magni hemkom 4524 hade konungen kommit på andra tankar, hvari vi ock tycka oss


Sida 229

Hans Brask af Linköping och Petrus Magni af Vesterås, valda biskoparna Magnus Ilaraldi af Skara och Magnus Sommar af Strengnäs,


Sida 231

och rikedom. Biskopen af Vesterås Petrus Magni, och Magnus Sommar, vald biskop af Strengnäs, förklarade sig vara dermed tillfreds, att


Sida 281

5 jan. 4528 af biskop Petrus Magni i Vesterås. Denne var efter påfvisk sed lagligen vigd i Rom. Man ville


Sida 282

Petrus Magni skall dock länge hafva vägrat fullgöra dem* handling, emedan de valde icke voro


Sida 294

Magnus Sommar af Strengnäs och Petrus Magni af Westerås. Fullmägtige från de tveone öfriga inom landet befintliga biskoparna, Ingemar af


Sida 295

Linköpings, en prelat, nemligen kantorn Ericus Magni, densamme som af biskop firask och Linköpings kapitel var utsedd att deltaga i


Sida 317

till medhjelpare åt biskopen derstädes Petrus Magni. Orsaken angifves vara att biskopen för ålderdom och svaghet "icke gitte mycket brytas


Sida 318

domprosten derstädes Dr Jöns eller Johannes Magni"*,, i Skara nyssnämnde Mr Sven, hvilkens val ock ytterligare stadfästades vid Upsala möte


Sida 322

Magnus Sommar i Strengnäs och Petrus Magni i Vesterås. Men efter de senaste biskopsvalen, och under de för den gamla


Sida 336

den i Tyskland varande Mr Nicolaus Magni f Stt konung Gustafs uppdrag att utse och till Sverige försända en lärd


Sida 375

skickades till Rom. isynnerhet efter Johannis Magni uppträdande derstädes såsom hans åklagare, men han kunde icke afvärja påfvens beslut att