Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 1)

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 1)

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : JOHANSDOTTER


Sida 106

val föll på den sextonåriga Gunilla Johansdotter Bjelke. Konungens syskon, så val hertig Carl som prinsessorna, sökte på allt sätt


Sida 397

Upland Göran Göranston Gyllen-stierna och Anna Johansdotter Skytt c. - Såsom K. Carl X Gustafs kammarherre, ut-uimndes G. till landshöfding


Sida 428

Föräldrar: grenadieren Jöns Kölberg och Ingeborg Johansdotter. - Utgången från ett fattigt föräldrahem, nödgades H. såsom privatlärare i andras hus


Sida 472

kronobefallningsmanneo Peder Tomatson Monther ech Kristina Johansdotter. - H. reste i unga år från Sverige, besökte Tyskland, Holland och Englaud,


Sida 606

Föräldrar: förenämnde Kasper Lilljecrona och Britta Johansdotter. - L. be