Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 2)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 2)

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 2)

Källa : Internet Archive

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 2)

Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga ... (Volume 2)

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOFSSON


Sida 134

son af en smed derstädes Peder Olofsson och dennes hustru Kerstin Larsdotter. - Efter att hafva erhållit sin första undervisning


Sida 178

råd-mtnaen, sedermera postinspektoren de ratades, Richard Olofsson och Thala Albrekts-dotter. - R. hade 1715 blifvit förordnad till sekreterare vid Skånska


Sida 198

Föräldrar: assessorn i Svea hofrätt Olof Olofsson Rotelius och Katarina Margareta von Kraft. - Sina militära förtjenster hade R. samlat


Sida 289

Saehsen-Lauenburg samt förnyade 1536 jemte Gustaf Olofsson (Stenbock) och Kristofer Andersson (Röd) i Köpenhamn förbundet mellan Daamsrk och Sverige. Följande-året


Sida 318

Stures d. äts tid med Gustaf Olofsson till Torpa, men dennes dotterson Olof Arvidsson upptog ånyo slägtens vapen och hlef


Sida 341

socken af Södermanland, der fadron Olof Olofsson Strand var kyrkoherde. - Efter att en längre tid ha tillhört Upeala univer


Sida 424

24 Maj 1672. Föräldrar: inspektören Olof Olofsson Unge och Margareta Schaey. +- Efter flera års sjöresor i utländsk tjenst, utnämndes