Sveriges krig åren 1808 och 1809 (Volume 1)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges krig åren 1808 och 1809 (Volume 1)

Sveriges krig åren 1808 och 1809 (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Sveriges krig åren 1808 och 1809 (Volume 1)

Sveriges krig åren 1808 och 1809 (Volume 1)

Källa : Internet Archive

Resultat : MAJESTÄT


Sida 35

har dock kejsaren trott, att Hans Majestät, i betraktande af den anmärkningsvärda förändring, som nyligen skett i Europas allmänna angelägenheter,


Sida 51

Majestät Kejsarinnan af Ryssland och Hans Majestät Konungen af Sverige är af lika vigt att vaka öfver Östersjöns trygghet samt


Sida 57

lord Grower, samt dennes svar. Hans Majestät Konungen Eder Fader ingick år 1780 med Kejsarinnan Katharina en ömsesidig förbindelse att


Sida 106

i London vågar påstå, att Hans Svenska Majestät tillbjudit sig att låta aflösa de engelske trupperna på Seland med en


Sida 115

värdighet möjligen ej skulle tillåta Hans Majestät att vid detta sakernas tillstånd hålla en minister vid preussiska hofvet". På samma