Berättelser ur svenska historien

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Berättelser ur svenska historien

Berättelser ur svenska historien

Källa : Internet Archive

Berättelser ur svenska historien

Berättelser ur svenska historien

Källa : Internet Archive

Resultat : VINBLAD


Sida 105

Inom hela sällskapet var Ulla Vinblad den mest framstående personen, och sällan har någon svensk enskild qvinna blifvit så


Sida 106

till tjenst för tvåt och Ulla Vinblad fick mottaga sin efterlängtade prydnad2) - I sjelfva verket var denna qvinna Bellmans


Sida 107

fick sysslan. Enligt sägen har Ulla Vinblad flyttat med honom till Norrköping, der blifvit enka, men omgift sig med en


Sida 114

Bellmans äldre än sednare dikter. Ulla Vinblad hade väl ock före 1785 afflyttat från Stockholm?


Sida 117

Här kommer Ulla Vinblad, Ge rum! Och korsgevären unnan!


Sida 124

4 Dec. 1771, uppträdena mellan Ulla Vinblad och ena gången Collin, andra gången Jenssen, Bacchi tempel öppnadt vid en hjeltes


Sida 133

Gustaf den tredje, hertig Earl, Ulla Vinblad och Elis Schröderheim.


Sida 168

Hans känslor för Ulla Vinblad hade tidigt trädt i dagen. Men det oaktadt blef han verkligen, ehuru på


Sida 173

men en stor mängd om Ulla Vinblad. Man har ock velat här-af sluta till ett mindre godt förhållande makarna emellan.


Sida 187

kunde ej fördöma Bellmans om Ulla Vinblad. Till förändringen bidrog ock Gustaf den tredje sjelf. Det mer och mer osedliga


Sida 189

till Rosalie med Bellmans till Ulla Vinblad Epist. N:o 28 v. 5.


Sida 192

Zulma i den förra och Ulla Vinblad i den andra kretsen, samt i den dyrkan, som åt sådana huldgudinnor egnades.


Sida 200

ord med Mollberg, Movitz eller Ulla Vinblad o. 8. v. Artickeln stod, som man ser, i öppen strid mot nyss


Sida 208

hvilka Fredman, Gase, Bredström, Movitz, Ulla Vinblad m. fl. äro genomskinliga omhöljen! - och vidare! I fall med humor förstås