Beskrifning öfver Sveriges Rike

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Beskrifning öfver Sveriges Rike

Beskrifning öfver Sveriges Rike

Källa : Internet Archive

Beskrifning öfver Sveriges Rike

Beskrifning öfver Sveriges Rike

Källa : Internet Archive

Resultat : WASA


Sida 72

Det intogs sista gången af Gustaf Wasa, som då skall hafva r


Sida 134

j der Engelbrecht, Sturarne och Gustaf Wasa, har denna soc- , ken spelat en ej obetydlig roll. En del fornlemningar,


Sida 222

belägring, af Engelbrecht, Puke och Gustaf Wasa. Den sistnämde förstörde det . till en del, men uppbygde det åter, likaledes


Sida 231

åter, men nedrefs ånyo af Gustaf Wasa. K. Johan III och Carl IX lära* haft för afsigt att återställa det,


Sida 421

karakter af båda delarne. Ännu Gustaf Wasa berättas af somliga hafva studerat vid skolan, af andra vid* universitetet. Forst år


Sida 423

stenhus vid Drottninggatan, i hvilket Gustaf Wasa skall ha bott såsom studerande, men som lärer skola ombyggas, flera stenhus vid


Sida 477

f. d. allmänningen Rymningen, hade Gustaf Wasa ett läger år 4521,


Sida 483

års lid* försvarade sig mot Gustaf Wasa, sednare frih. slägton Bjelke till slutet af 1600-talet, o. 1700 Horn, o* 1750


Sida 494

Wasa i sina studie-år ofta bfdkat hesöka Qvarnbo, och att han 4524 i en