Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Källa : Internet Archive

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Källa : Internet Archive

Resultat : GUSTAF


Sida 124

Joli Cassimir till sin son Carl Gustaf pä en fransyska, som ku", kan förstås, ett bref, hvaruti bau berättar, lig


Sida 139

200 funno, inom fästningen. Kon. Carl Gustaf kallade ill sig och sände honom till Turkiska Kejsaren i en ra bcskic


Sida 140

Warnib belöning tillät houom K. Carl Gustaf alt välja mell län eller att förblifva hos Konungen. Det sista vald han


Sida 154

Hans enda arfvinge var sonen Claes Gustaf, se nedan


Sida 155

10. It A LAM!:, CLAUS GUSTAF


Sida 233

höll han mest af Carl Job Gustaf 111 fann li.m snillrik ocb älskvärd för sin niti ning, uied skarp blick


Sida 332

SANDBERG, JOHAN GUSTAF.


Sida 342

SANDBERG, JOHAN GUSTAF.


Sida 511

afråddc man t kärifrau, ja Carl Gustaf yttrade, alt. om D. envigatlc . skalle .Prinsen ej mer erkänna honom som


Sida 528

i kroppsstorlek, tint G"t dulf, Carl Gustaf till häst, Carl Peter Ulrik. Stan* Peter Alexiewitz, Carl Stuart, en Cburprins af


Sida 530

80 Schrödeis, Carl Gustaf- - Sciiömi, Jekan II


Sida 530

SCH RÖD ER, CARL GUSTAF


Sida 648

-gift, mea efterlemoade en soa, Johan Gustaf, tom


Sida 676

ogift, men efterlemnadc en son, Johan Gustaf, tom merad?) bär bans namn ocb är landibusbållare. <>S" gift med General-Auditeur II.


Sida 690

förvarade 178 (1 flera K. Carl Gustaf, der lian så kallar bon OB . jemti tryck, som vittna om tlcl