Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Källa : Internet Archive

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män

Källa : Internet Archive

Resultat : SCH


Sida 400

A. Schartatia mening hade f Andreas Sch. 2 söner, en Johannet Schartow, -S <>tu "ar I herde i Sörby 1728-.15.


Sida 401

1893. 5. Ernst Sch. född 1708, död oakr. 1838.


Sida 401

nal- .. Maja Sch. född 170ö, g. m. Profess. Lund


Sida 444

hos Ébrensvärd, som fruktade att Ulrik Sch. kunde bli missnöjd att vara den siste, so* finge veta Konungens notuination af


Sida 444

bekymmer och mi Derpå skref Carl Sch. en förmaning till folket i Bränna* frågan, att köpa Kronans fiukel, Lvilkon, undertecknad


Sida 454

fråga om Sch.s + Öfvcrsle Pehr Sch. till Landlmarskalk. Af l>ronjiri förtroliga brefvexling med Grefve Sch., dä dea fi Norrköpings


Sida 454

och afslog ända. Biide Kronprinsen Gustaf Sch. synas ba tänkt lika om lättheten för den (orre, 1708 "med ett enda


Sida 471

den äran. Ulrik Sch l.l.-f Cancelli-Håd d. 27 Maj,


Sida 489

de tre bröderne från deras Carl Sch. talar mycket, tänker litet, Ulric tänker .ilar litet., men Pehr hvarken tänker eller


Sida 514

1858 följande sjelfkiographi: Jag Carl Julian Sch' född i Carlskrona d. 20 Jan. 179Ö. Vid tio år-lorade jag min fader,


Sida 530

Föräldrar < .onsistorii Notarien Mag. Johan Sch Borgmaxtnreni i Westerås, Asscssoren Er. han- seduarc gifte ined Margaretha Catliar. S sljiilfailerns,