Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Källa : Internet Archive

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män

Källa : Internet Archive

Resultat : NILSSON


Sida 18

Andersdoiter, då gitt med Borgmästaren Bengt Nilsson Skräddare. Enligt all-minna tankas ansågs Carl IX, hvilken han HU kroppsställning och anletsdrag


Sida 46

Hans föräldrar voro troligen Henning Nilsson, handlande i ^Nyköping, och Engela Dankwardt. Fran dessa härstamma enligt Rothlieb ätterna Schuttehjelm


Sida 80

8. Sixten Nilsson, R.R. 1200-95. Gift med Ingrid Ambjörnsdotter, som lefde enka 1300. Hennes "fader egder


Sida 82

1. Sten Thureason (Bjelke), 2. Bengt Nilsson (Oxenstierna) till Langsr-um. Denne har tagits för en son af sin svärfar, och


Sida 84

1481- Månne fader åt R.R. Knut Nilsson (Sparre) R.R. i Rådsl. III. M 718, som bör till samma politiska parti,


Sida 84

Görvel blef gift med 1. Peder Nilsson (Grip)., 2.'Trued Ulfstand, 3. Lage Brahe. Hon lefde intill hög ålderdo Sa och


Sida 84

46. Birger Nilsson till Fyllingerum, gift med Brits Isaksdotter (Baner). Häradshöfd. 1440. Döttrar: Marta, gift med


Sida 84

1. Nils Thuresson (Bjelke), 2. Bengt Nilsson, f 1338.


Sida 84

59. Ulf Nilsson dog 1484. Systern Elin, g. m. Got-. skalk Arendtsson (Ulf) till Nynäs.


Sida 86

och hans broder Göran Siggesson, Bengt Nilsson till Eka,


Sida 266

gårdar på Dali, hvilket gods Svante Nilsson (Store) honom försålt för 150 rhenska gyllen och 30 mark gode danske b


Sida 273

jemte de sistnämnde Medlegaterne ock Birger Nilsson, till Danske Konungen, som skulle afdöma en arfstvist mellan K. Gustaf och Ipms


Sida 273

han i Kalmar' förlikningen mellan Svante Nilsson Stures och Mätta Dyres srfvingar. De la G. Arch. 11. 55. 1542 var


Sida 288

53. Sophia 9 gift med Peder Nilsson Ull Saby, furstligt Råd hos Hertig Johan*).


Sida 290

n skref Konungen, huru en Bengt Nilsson, brefvisaren, hade äf Gustaf Steubocks far blifvit orättvist Sakfäld till 5S oxar !