Förhandlingar och uppsatser

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Resultat : BRAHE


Sida 14

dess yngre åhr och fröken Ebba Brahe".


Sida 21

En illustrerad lefnadsteckning öfver Pehr Brahe af doktor P. Nordmann.


Sida 34

Lefnadsteckningen öfver Per Brahe..... " 6,000


Sida 37

bref, skrifvet ti U riksdrotsen Per Brahe af priorn i S:t


Sida 72

4) En lefnadsteckning öfver Per Brahe, af Petrus Nordmann, med talrika illustrationer.


Sida 73

torde doktor Nordmanns biografi öfver Per Brahe utkomma inom kort, docenten Vendells dialektlexikon i början af nästa år. Till Runebergs