Förhandlingar och uppsatser

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Resultat : COLLAN


Sida 71

resor samt hans brèf till Fabian Collan, K. N. Keckman och F. Rabbé. Af tidigare tryckta uppsatser skulle ingå: Repeberättelser


Sida 125

senare i ett bref till Fabian Collan berättar: Tengström och jag följde Castrén till Borgå Vid hans af resa, och


Sida 433

den 3 oktober 1840 valdes Fabian Collan till kurator. Minnet af denne ädle, i så många hänseenden oförgätlige man bör