Förhandlingar och uppsatser

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Resultat : EDGREN


Sida 25

rum: Ombudsmannen i Jyväskylä, stadsläkaren Klas Edgren, i Lahtis vicehäradshöfding Arvid Nordenstreng, i S:t Michel öfverstelöjtnant E. S. Tigerstedt, i


Sida 402

N:o 83. Dec. 18. Jakob Edgren, f. 1764, fåltmedicus vid lasaretten i Lovisa, senare med. d:r och fältläkare, f