Förhandlingar och uppsatser

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Förhandlingar och uppsatser

Förhandlingar och uppsatser

Källa : Internet Archive

Resultat : TALLQVIST


Sida 46

Professor Knut Tallqvist anmälde till publikation i Sällskapets skrifter en samling hittills icke offentliggjorda bref och


Sida 56

Professor Knut Tallqvist hade i bref till ordföranden meddelat, att enär han i och för utarbetandet


Sida 73

dagboksanteckningar och bref, ut-gifna af Knut Tallqvist.