Historisk tidskrift

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Historisk tidskrift

Historisk tidskrift

Källa : Internet Archive

Historisk tidskrift

Historisk tidskrift

Källa : Internet Archive

Resultat : EHRENBORG


Sida 556

Wetterstedt, grefve Mörner samt statssekreteraren Casper W. Ehrenborg (sedermera hofrätts-president, att skilja frun 1823 urs justitieombudsman ined samma förnamn och


Sida 573

häri märktes vice landshut' dingen Casper Ehrenborg - den snart blifvande jusii tieoinbudsniannen - som ej tvekade


Sida 574

förre statssekreteraren m. m. hofrättspresidenten Casper W. Ehrenborg, hvilken kontrasignerat det olyckliga förbudet, yttrade sig omedelbart därefter men berörde -