Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Källa : Internet Archive

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Källa : Internet Archive

Resultat : CARLSON


Sida 365

församling med egen vårdhafvande predikant, Erik Carlson. Han stannade emellertid icke längre än till våren. *) Efter Carlson anstäldes J.


Sida 367

Erik Carlson, .


Sida 409

besökte Challman i sällskap med Eric Carlson, se sid. 346, som då var Bredbergs medhjel-pare i Chicago, Rockford. Ehuru de


Sida 470

hustru, John Parson och hustru, Anders Carlson, hustrun Margareta Staf, hustrun Ti Vöf, Åbrandt. Den sistuämnde tyckes emellertid hafva blifvit


Sida 475

Vid konferensen 1863 sändes Erik Carlson, se sid. 346, till Webster-missionen: men han gjorde här liksom i Mo-line -


Sida 502

från Sverige), William Gaslin, John Carlson m. fl. Samma år, 1873, byggdes och invigdes den första kyrkan, hvilken låg


Sida 505

Erik Carlson, *) 11


Sida 515

Bengt A. Carlson, w#rtf tre