Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Källa : Internet Archive

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Källa : Internet Archive

Resultat : JANSON


Sida 13

Erik Jansarne. - Bokbränningar. - Erik Janson häktas. - Seger hos konungen." - Förnyade häktningar. - Flykten till Norge. -


Sida 14

sig en svensk bibel. - Erik Janson anländer och Bishop Hill anl'ägges. - Många lem-na kolonien. - Den första svenska


Sida 84

till den koloni, som "profeten" Erik Janson derstädes år 1845 grundlagt och åt hvilken han gifvit namnet Bishop Hill" efter


Sida 91

bland andra en köttslig broder, Jan Janson, till "profeten" sjelf- men någon egentlig inflyttning af svenskar till Chicago hade ej


Sida 104

- Erik-jansarne. - Bokbränningar. - Erik Janson häktas. - Seger hos konungen.'1 - Förnyade häktningar. - Flykten till Norge. -


Sida 107

30-talet många "läsare," bland dem Erik Janson, hvilken gjort sitt namn ryktbart såsom jansonismens profet och Bishop Hill-koloniens grundlag-' gare.


Sida 109

att hålla tal, "smordes" af Erik Janson till "profeter," foro omkring och predikade, och eldade af nit lade många af


Sida 110

Alfta, Nils Hedin från Herjedalen, Jonas Janson ocb


Sida 111

I kommen hem, så är Erik Janson fri från häktet."


Sida 119

kolonien, hade för alltid tystnat. Erik Janson hade denna dag fallit för en mördares kula i sjelfva tingshuset i Cambridge.


Sida 120

gift med en kusin till Erik Janson, men med uttryckligt förbehåll så väl å hennes som Erik Jansons sida, att


Sida 122

större insigt i frälsningsvägen. När Erik Janson besökte Helsingland, 1843, stälde sig de båda bröderna genast och obetingadt på hans


Sida 124

bemyndigades Berglund at enkan, fru Sofia Janson, i hvars namn egendomen var lagfästad, såsom ansvarig för ledare-skåpet. Och innehade han


Sida 124

stannade i Victoria ända tills Erik Janson och hans sällskap i juli 1846 anlände. Under en del af denna tid


Sida 190

sig en svensk bibel. - Erik Janson anländer och Bishop Hill anlägges. - Många lemna kolonien. - Den första svenska


Sida 195

Red Oal." Han säger: Då Erik Janson kom till Victoria och fann att Olson var metodist, blef det först häftig


Sida 196

1846, i juli månad kom Erik Janson sjelf och hans sällskap till Victoria, der han stannade i flera veckors tid


Sida 241

afven berörd af densamma. När Erik Janson uppträdde, sägande sig vara "en profet, sand af Gud, och att Guds igenblifna


Sida 242

strax derefter vardt han af Erik Janson sjelf vid ett möte i Forssa högtidligt "smord till profet" samt utsänd att


Sida 316

somliga, hvilka blifvit missnöjda med Erik Janson och den sorgliga ställningen på Bishop Hill att styra sina steg hit. Under