Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Källa : Internet Archive

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Minnen frÅn mitt lif som sjöman: immigrant och predikant, samt en historisk afhandling af

Källa : Internet Archive

Resultat : KIHLSTRÖM


Sida 17

men kan ej komma. - Johan Kihlström. - P'örsta vaknatten. - Första metodist-episkopal-forsamlingen i Sverige organiseras. - V. Witting utnämnes


Sida 548

men kan ej komma. - Johan Kihlström. - Första vaknatten. - l^örsta metodist-episkopal-församlin-gen i Sverige organiseras. - V. Witting utnämnes


Sida 552

vidmakthålla saken. Denne man var Johan Kihlström, Sveriges första inom landet uppreste metodist predikant. Utrustad med stora gåfvor och ett


Sida 553

Pastor Johan Kihlstrom.


Sida 558

Palm, Seved Hansson, Erik Carlsson, Johan Kihlström och Dan. S. Sorlin, dessutom åtskilliga andra bröder från olika delar af landet.


Sida 559

Stockholm: - Johan Kihlström och Erik Carlsson.


Sida 571

predikanter voro närvarande: V. Witting, Johan Kihlström, Seved Hansson, J. P. Larsson, Alex. Palm, Dan. S. Sorlin (6) - Erik