SmÅländska nationen i Lund

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

SmÅländska nationen i Lund

SmÅländska nationen i Lund

Källa : Internet Archive

SmÅländska nationen i Lund

SmÅländska nationen i Lund

Källa : Internet Archive

Resultat : EKELUND


Sida 66

423. Nicolaus Ekelund-h (2l/9), f. 1704 "jv Sch. i W:ö. Reg.


Sida 240

1631. Adam Wilhelm Ekelund (10/10), f. 1796 1G/n i Alsheda


Sida 325

2071. Anders Gabriel Herman Ekelund (*/10), f. 1830 "/, i


Sida 333

2115. Sven Gustaf August Ekelund ("/n), f. 1834 %'i Hestra s:n. (Son af S. M. E., Magasinsförvaltare.) Kameral-Exam.


Sida 333

2113. Sven Magnus Ekelund (ls/10), f. 1832 5/8 i Svenarum. (Fadr. Peter Magnus E., Stadstjenare i Jönk.)


Sida 357

2252. Carl Oscar Ekelund (**./"). f. 1841 2/l2 i Jönk. Dim. fr.


Sida 377

4. Adam Wilhelm Ekelund (se n. 1631), vald 1833 "/lt.


Sida 458

2533. Gustaf Ekelund ("/,), f. 1860 27/lt i Hagelbergs församl af Skaraborgs län. Son af Inspektören