Stockholmiana: anteckningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Stockholmiana: anteckningar

Stockholmiana: anteckningar

Källa : Internet Archive

Stockholmiana: anteckningar

Stockholmiana: anteckningar

Källa : Internet Archive

Resultat : KRUSE


Sida 180

Frans Kruse Biörn "+* . .


Sida 191

fick 1627 %+ upplåtelse af Peter Kruse på ett korsverkshus i Kokhnsgränden pa södra sidan, redan 1626 "% hade han


Sida 200

164. Frans Kruse (björn), landshöfding i Norrland, sålde 1660 ,7/" ett stenhus på Västerlånggatan till sin


Sida 228

(Tankebok, fol. 90) till borgaren Per Kruse, som, af ordalydelsen i Tankeboken att döma, möjligen äfven innehaft tomten n:r 7.


Sida 272

Kruse, Peter. 138.


Sida 272

Kruse, Frans, se Krusebjörn.


Sida 272

Kruse, Per, borgare. 171.