Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Resultat : BILLEN


Sida 56

Cell, som skiljer Nordfjorden från Klaas Billen Bay. Jag hoppades att der få insamla en rik skörd af försteningar, och


Sida 63

som skilja Sassen Bay från Klaas Billen Bay. Afven dessa holmar bestodo af hyperit och voro i bokstaflig mening öfversållade


Sida 75

belägna vidsträckta isfälten. Afventyret i Klaas Billen Bay hade lärt oss, att hvardera vägen hade sina vådor. Efter något rådslående