Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Resultat : BIRKBECK


Sida 90

en Engelsk pleasure-yacht Sultana", tillhörig Mr Birkbeck i Aberdeen, ett fartyg som visserligen var ytterst komfortabelt och en förträfflig seglare,


Sida 92

engelske resenärerne, hvilka utgjordes af Mr E. Birkbeck, skonarens egare, R. T. Y. C, Mr (Tränarn Manners-Sutton,Mr Alfred Newton, numera