Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Resultat : SOUND


Sida 125

ström, som tränger in från Helis Sound och Walter Thymens Strait, företrädesvis rådande i det inre af Storfjorden. Man träffar


Sida 140

prägel. Emellan Whales Point och Helis Sound träffar man endast en enda betydligare glacier, så att stranden för det mesta.bildar


Sida 141

gång i båt, passerade förbi Helis Sound utan att märka detsamma. Månne detta lilla sund då ännu ej förefanns?


Sida 150

vid nedgåendet. - Båtfärd till Helis Sound. - Utsigt från Hvita berget. - Tvenne björnbesök. - Afsegling söderut.


Sida 156

ett lågland mellan det smala Helis Sound och det isfjell, som omgifver Hvita berget, samt tältet


Sida 158

på holländska kartor förekommande namnet Helis Sound. Äfven Mr Lamont omnämner det i sin reseberättelse under namn af Ginevra Sound,


Sida 166

till norra kusten, nemligen genom Helis Sound och Hin-. lopen Strait förbi Verlegen Hook, eller söderut förbi Sydkap och sedan


Sida 288

1. Ranunculus glacialis L. Vid Horn Sound fann jag denna art i mängd, blommande den 2 Augusti 1864.


Sida 299

vid nedgåendet. - Båtfärd till Helis Sound. - Utsigt från Hvita berget. - Tvenne björnbesök. - Afsegling söderut. - Kapten